Niels van Popta, Director Global Treasury van Heineken en Robert Mol, Head of Cash Management Netherlands van BNP Paribas, laten hun licht schijnen over deze succesvolle samenwerking.

Popta: “Heineken is de nummer drie bierbrouwer in de wereld. Maar qua geografische diversiteit zijn we nummer één. Er is maar een handjevol landen waar ons bier niet te koop is. Als je kijkt naar waar onze omzetten en winsten worden behaald, dan is er bijna geen land waar meer dan tien procent van onze totale winst vandaan komt.Heineken deed in 2003 met het inlijven van de Oostenrijkse brouwer Brau Union een grote overname. Daarmee werden we in én keer een grote speler in Centraal-Europa. Dat leidde voor de eerste keer ook tot significante schulden op de balans.

Op het moment dat je grote leningen op je balans hebt staan, komt de focus natuurlijk te liggen op het verminderen daarvan. En dan kijk je zeker ook naar de activazijde. Als daar cash staat, moet je dat gebruiken om schulden af te lossen. Om dat te kunnen realiseren, zijn we een cashpool structuur gaan bouwen.We gingen op zoek naar een partner die ons daarbij terzijde kon staan.”

Flexibele structuur

“In 2006 sloten wij een overeenkomst met Heineken", zegt Mol. "Zij vonden en vinden een flexibele structuur belangrijk, net als een toegewijd implementatie- en supportteam op ‘loopafstand’. Wij bieden dat. In eerste instantie zijn wij geselecteerd als euro cashpool bank. In Europa zijn wij op het gebied van cashmanagement de grootste bank. Als relatiebank is cashmanagement één van onze kernactiviteiten. Onze geografische dekking sluit goed aan op die van Heineken en ook lokaal zijn we aanwezig. Op die manier kunnen we ook de plaatselijke entiteiten in het buitenland van Heineken goed ondersteunen.

"Cashpooling is de oplossing bij uitstek om dit geld actief te maken.”

Het bedrijf moet lokaal in staat zijn om betalingen te doen en geld te ontvangen. Dat kun je doen met een plaatselijke bank, maar vanuit efficiency, controle en bankrelatiemanagement is het handiger om daar één bank voor te hebben. Het electronic banking system biedt al veel controle en efficiency, omdat alle bij BNP Paribas aangehouden rekeningen zichtbaar zijn. Daarnaast weet je dan wat er lokaal aan inactief geld rondzwerft. Cashpooling is de oplossing bij uitstek om dit geld actief te maken.”

“Toen we nog niet gebruikmaakten van cashpooling, werd bijvoorbeeld het met de export naar Amerika verdiende geld eens per maand naar Nederland gehaald", zegt Popta. "En voor de invoering van cashpooling bracht iedere internationale betaling aanzienlijke bankkosten met zich mee: het geld ging immers over de grenzen. Nu worden dagelijks kosteloos de saldi op onze bankrekeningen bij BNP Paribas New York overgeboekt naar de cashpoolrekeningen bij BNP Paribas Amsterdam.

Inmiddels vangen we ruim 75 procent van de omzet in de cashpoolstructuur. Het centraal beschikbaar hebben van deze cash kan net het verschil maken bij het wel of niet kunnen doen van een acquisitie. Dankzij cashpooling zijn we nu een stuk slagvaardiger. Je hebt di- verse methoden: fysieke cashpooling of notional cashpooling. Wij hebben gekozen voor het laatste.”

Virtuele balans

Mol: “Met notional cashpooling creëer je een virtuele balans door alle rekeningen - credit en debet – samen te tellen. Het mooie hiervan is dat het verschil tussen de hoge rente op de debetsaldi en de lage rente op de creditsaldi tot een minimum wordt beperkt. Voor de meeste landen die meedoen aan de cashpool hebben we lokale bankrekeningen van BNP Paribas geopend.

Zo heeft Heineken Italië een bankrekening met BNP Paribas in Italië. Alles wat dagelijks in Italië wordt verdiend, gaat naar die rekening. ‘s Nachts wordt dat automatisch overgemaakt naar de bankrekening van Heineken Italië bij BNP Paribas in Amsterdam. Hierdoor krijg je een pool met allemaal toprekeningen met daaronder lokale rekeningen waarvan de saldi dagelijks worden overgemaakt naar de toprekeningen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om centraal, als Treasury afdeling, een debetpositie in te nemen. Als alle werkmaatschappijen plus staan, kan het hoofdkantoor van Heineken min staan, maar gemiddeld nog steeds neutraal. Die positie kunnen zij onder meer gebruiken om schulden af te lossen.”

Ieder kwartaal werden twee à drie nieuwe werkmaatschappijen opgenomen en al doende leerden we waar mogelijke knelpunten zaten.

Popta: “De cashpool zou in eerste instantie alleen eurolanden bevatten. De implementatie is erg goed gelopen. Ieder kwartaal werden twee à drie nieuwe werkmaatschappijen opgenomen en al doende leerden we waar mogelijke knelpunten zaten. Dat was een mooi samenspel tussen BNP Paribas en de afdelingen Treasury, Fiscale Zaken en Juridische Zaken binnen Heineken. We zorgden ervoor dat er een soepel pad werd gebaand voor iedere lokale werkmaatschappij. Dat liep zo goed, dat we beseften dat we ons niet hoefden te beperken tot euro’s. Er kwam dan ook snel een dollarcashpool, een roebelcashpool, én voor valuta uit Roemenië, één voor Hongarije en ga zo maar door.

We hebben nu achttien cashpools. Daarmee laten we ruim 80 bedrijven meedoen uit ruim 30 verschillende landen, met 18 verschillende valuta’s. We hebben nu dagelijks ook een vrijwel compleet overzicht van onze cashpositie. Met het groter worden van het bedrijf, wordt dat ook steeds belangrijker. In feite kan ik dagelijks op mijn smartphone zien hoeveel cash we genereren.”

Nieuwe mogelijkheden

“Cashpooling vergroot niet alleen je slagkracht, het opent ook nieuwe mogelijkheden", zegt Mol. "Het is bijvoorbeeld ook een basis om al het betalingsverkeer te centraliseren. Binnen Europa draagt SEPA (Single Euro Payments Area, red) hier ook aan bij. We zijn op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso’s.

Ideaal plaatje voor Heineken: de cashpool rekeningen in Nederland gebruiken voor alle Europese betalingen. Daar zijn we nog niet, omdat ieder land vooralsnog ook niet-SEPA betaalproducten kent. Met behulp van ons uitgebreide netwerk en ons lokale productaanbod gaan we er voor zorgen dat dit voor Heineken gaat werken. We zijn voortdurend met elkaar in dialoog. Het mes snijdt aan twee kanten. Heineken en BNP Paribas zijn beide innovatieve bedrijven. Dit betekent dat ook op technologisch vlak de relatie zich blijft doorontwikkelen.”