Erik Koch
Commercieel directeur Eurosystems

“Snel handelenen zoveel mogelijk informatiebronnen koppelen en raadplegen.” Volgens Erik Koch zijn dat de belangrijkste ingrediënten om tot een succesvolle incasso te komen. “We zien een toename van wanbetaling, een opeenstapeling van schulden van debiteuren.

Niet alleen omdat er een betalingsgeschil is, maar bijvoorbeeld ook omdat iemand zijn belasting niet meer kan betalen. De belastingdienst legt beslag op het inkomen; daardoor raakt de schuldenaar verder in de problemen. Hij betaalt bijvoorbeeld ook zijn hypotheek niet meer.

Dit leidt tot een toename van verschillende eisers op één debiteur. De preferente schuldeisers kunnen beslag leggen, daarna is het vechten voor je geld. Wie snel tot de kern van de zaak komt, heeft de meeste kans van slagen. Snelheid is dus geboden en je moet op zoveel mogelijk manieren die debiteur benaderen. Brief sturen, bellen, sms’en, e-mailen et cetera.”

Van onschatbare waarde

“Automatisering van het creditmanagement proces is daarbij van onschatbare waarde”, vertelt Wybe Braaksma. “Door gebruik te maken van de juiste software is het mogelijk om alle informatie van de debiteur in één dossier te verzamelen en adequaat te acteren. Dat dossier ontstaat al op het moment van facturatie. Dat is het eerste wapenfeit in de creditmanagementketen.

Direct na de vervaltermijn moet er actie worden ondernomen. Hoe langer je daarmee wacht, des te lastiger wordt het om aan je geld te komen. Vanaf het moment van facturatie moet er informatie worden opgebouwd over de debiteur. Hoe gedraagt hij zich, wat is zijn betaalgedrag? Wil ik hem nog wel als klant hebben als hij altijd te laat is? Op basis van die kennis ontstaat een profiel en vervolgens kan een behandelplan worden gemaakt.”


Wybe Braaksma
Operationeel directeur Eurosystems

Connectiviteit bepaalt succes

De connectiviteit van de gebruikte creditmanagementsoftware bepaalt mede het succes van de incasso. Wybe Braaksma: “De software moet met veel informatiebronnen kunnen ‘praten’. Op die manier krijg je een zo compleet mogelijk beeld van de debiteur en kun je snel en efficiënt acteren.

Via ASP (Application Service Providing, red) kunnen klanten via internet inloggen op streng beveiligde servers en daar, online, in hun eigen dossieromgeving werken. Dat kan op elk moment en vanaf elke plek: thuis of op kantoor, het maakt niet uit. Er is alleen een laptop met de juiste beveiliging en een goede internetverbinding nodig.

Met specialistische software is het mogelijk om een groeiend aantal dossiers af te handelen met minder mensen. Heel efficiënt dus. En heel veilig. Op ons platform worden iedere twee minuten 4.000 controles gehouden op alle systemen. Daarnaast is onze infrastructuur dubbel uitgevoerd. Dat geeft grip, we zijn in control.”

Meer trends

In creditmanagementland zijn naast het toenemend aantal wanbetalers nog meer trends te herkennen. “Een verontrustende ontwikkeling is het toenemend aantal oninbare incasso’s”, vertelt Erik Koch. “We zien in Nederland een grote groei van mensen in de wet schuldsanering natuurlijke personen(WSNP).

Deze mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Het aantal spoorloze mensen met schulden stijgt ook snel. Deze combinatie van feiten leidt er zelfs toe dat incassobureaus regelmatig niets verdienen aan het werk dat in een dossier is gedaan. Ook duidelijk is het dat we bij banken en verzekeraars een grotere behoefte aan efficiënte oplossingen voor creditmanagement constateren.

We zien dat de debiteurenafdelingen binnen dergelijke bedrijven langzaam samensmelten met de incassowereld. Alleen al het feit van volumetoename, noodzaakt deze organisaties om efficiënter te gaan werken. Als je slim automatiseert, krijg je niet alleen kwalitatief betere data, ook het incassoproces gaat veel sneller. Iedere minuut is geld waard.”