“E-commerce is één van de weinige groeimarkten in de Nederlandse economie. De branche levert inmiddels een significante bijdrage en biedt aan een grote groep mensen, direct en indirect, werkgelegenheid. Steeds meer mensen werken in deze sector. En er is nog een wereld te winnen.”

Toeleverindustrie

“Consumenten vinden het prettig om waar dan ook producten en diensten te kunnen kopen. Die ontwikkeling moet worden geserviced. Webwinkels moeten op hun beurt ook weer worden bediend. In die zin liggen er ook veel kansen in de toeleverindustrie. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die betaalsystemen, veiligheidsmaatregelen of de verzending verzorgen. Er zijn partijen nodig die het fulfilment op zich nemen, er moeten distributiecentra zijn.

E-commerce raakt dus alle segmenten van de economie.

Daarbij is het de vraag hoe producten en diensten nog beter, sneller en makkelijker bij de consument terechtkomen. Daarnaast vragen alle disciplines binnen e-commerce om nieuwe mensen, met actuele kennis en kunde. Daar moet het onderwijs weer op inspelen, met nieuwe opleidingen. E-commerce raakt dus alle segmenten van de economie. Dat maakt de sector naar mijn mening ook zo leuk en spannend.”

“Op het gebied van e-commerce staan we eigenlijk nog maar aan de basis. Consumenten gaan nog meer gebruik maken van nieuwe technologieën.Het kopen via de smartphone bijvoorbeeld, begint nog maar net. In de toekomst zien we steeds meer vormen van multichanneling, zoals het online aanschaffen van een product in een fysieke winkel. Ook daar liggen kansen voor ondernemers, al moeten ze die wel zien. Retailers moeten goed weten wat ze willen en nagaan hoe zij zichzelf uniek kunnen maken in de markt. De wereld bedienen? Of kleiner zijn, in een nichemarkt? Daarbij zie ik nog wel wat uitdagingen.”

Uitdagingen

“Een andere uitdaging ligt in de wet- en regelgeving rondom e-commerce. Het is belangrijk om op dit gebied de ontwikkelingen online bij te benen. Consumenten moeten natuurlijk goed beschermd zijn wanneer ze webwinkelen. Hun privacy moet zijn gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd e-commerce steeds persoonlijker wordt. Niet alleen maken we meer gebruik van technologische toepassingen, ook wordt het internet visueler en biedt het meer beleving.

Social media eisen daarnaast ook meer hun plek op. Qua distributie gaan we op termijn naar same day delivery, de grote hit van het moment in de VS. Logistiek gezien moet dit wel ecologisch verantwoord plaatsvinden, bijvoorbeeld door het transport meer te bundelen. Steeds meer ondernemers kijken verder dan onze landsgrenzen. En wat let hen ook om op die manier de vleugels uit te slaan? E-commerce is namelijk een topsector op zich, die Nederland ook internationaal op de kaart kan zetten.”