Bart Jan Koopman
Directeur van Fenedex

Over onze landsgrenzen heen kijken en zelfs over die van Europa, wordt dan ook steeds urgenter, stelt Bart-Jan Koopman, directeur van Fenedex, de vereniging van exporteurs.

“Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa bieden nog goede mogelijkheden, maar daarbuiten liggen de kansen vooral verder weg. Niet alleen in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije, red.) maar ook in bijvoorbeeld Vietnam, Indonesië, Mexico, Columbia en delen van Afrika”, zegt Koopman.

Volgens hem liggen de kansen vooral in sectoren die de Nederlandse overheid heeft aangewezen als topsectoren. Zo is ons land een grote exporteur op het vlak van agri-food, waarvan tot op heden een groot deel in Europa blijft.

Doordat producten langer houdbaar zijn en ons land ook goed is in het produceren van halffabrikaten, is er markt te winnen in groeiende economieën, waar de groeiende middenklasse steeds meer te besteden heeft.

Een tweede belangrijke exportpijler is de hightech sector. “Ik verwacht dat de machine-industrie binnenkort aantrekt”, stelt Koopman. “Dat zijn producten die over grote afstanden verscheept kunnen worden en waar veel mkb-ers in de toeleverketen actief zijn, dus dat is erg goed voor de groei van een groot aantal bedrijven.”

Concurrentie

Wie de cijfers erop naslaat, ziet dat de landen om ons heen ook niet stilzitten. In Koopmans opinie proberen landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zich langzaamaan uit de crisis te exporteren, wat de concurrentie alleen al in Europa groter maakt. Het lijkt dan ook verstandig om de blik zo ver mogelijk te laten reiken.

We moeten ook beseffen dat we als exportland vooral in de rest van de wereld flink kunnen groeien.

“We zijn erg op Europa gericht. Dat zijn weliswaar 500 miljoen consumenten en die zijn nog steeds zeer belangrijk om in te blijven investeren, maar we moeten ook beseffen dat we als exportland vooral in de rest van de wereld flink kunnen groeien.”

Cruciaal moment

Hoe kun je als bedrijf die nieuwe markten het beste aanboren? “Wees vooral selectief en start niet in tien markten tegelijk. Kijk middels een risicoanalyse goed waar behoefte is aan jouw product of dienst.” Volgens de directeur is de introductie een cruciaal moment, dat sterk afhankelijk is van de lokale zakenpartner. Investeren in de relatie wordt volgens hem nog weleens te weinig gedaan.

“Je blijft de clichés tegenkomen”, zegt Koopman. “Zelfs bij zakendoen worden taal- en cultuurverschillen onderschat. De juiste tolk of vertaler bij je hebben of liever nog gewoon de taal zelf spreken, kan je al een stuk verder helpen.”