Jochum Haaksma
Voorzitter Nederlands Centrum voor Handelsbevordering

Tot 2004 werd Europa door China niet gezien als een geheel en dus als een minder interessante markt. Dat veranderde rond de EU Chinatop in 2004. China kreeg in die periode een aantal ‘wake-upcalls’. De eerste was dat Europa als één blok aan de onderhandelingstafel zat bij de Chinese toetreding tot de World Trade Organisation (WTO).

Enkele jaren eerder al was de euro ingevoerd en in 2004, met de uitbreiding van de EU to 25 landen, werd het China duidelijk dat de Europese Unie, met bijna vijfhonderd miljoen inwoners de grootste ontwikkelde consumentenmarkt was geworden.

Nederland dreef al langer handel met China, maar tot en met de jaren negentig keerden veel bedrijven nogal eens teleurgesteld terug uit dat land. China was tot die tijd meer gericht op het eigen land. Met het aantreden in 1979 van Deng Xiao Ping als leider, begon China zich langzaam te openen en door de toetreding in 2001 tot de WTO integreerde het in het internationale economische krachtenveld.

Nederland is nu de tweede grootste Europese handelspartner van China, na Duitsland. Nederland is een belangrijke hub voor goederen en diensten, vanwege de aanwezigheid van de grote Rotterdamse haven en een van de grootste luchthavens, Schiphol. Bovendien is Nederland al 400 jaar een handelsnatie en als zodanig goed bekend met het koopgedrag van de Europeanen. Die kennis heeft Nederland jarenlang in kunnen zetten voor het vermarkten van producten in Europa.

Ik pleit ervoor dat Nederlandse ondernemers gebruikmaken van het groeipotentieel in China.

Vooruitgang

China zal binnen acht jaar de Verenigde Staten zijn voorbijgestreefd als grootste economie ter wereld. In dat land zit dus, ook voor Nederland, een enorm groeipotentieel. De consumentenmarkt in China groeit sterk en op bepaalde gebieden toon China sterke vooruitgang. Bijvoorbeeld met energie- en milieu efficiëntie. China is in de wereld de grootste gebruiker van zonne-energie, de grootste exporteur van zonnepanelen en de grootste gebruiker van windenergie.

Het duurt echter nog lang voordat het in dat immens grote land helemaal goed gaat op dat gebied. Want er worden ook nog steeds veel kolencentrales gebuikt, die veel CO2 uitstoten. Ik pleit ervoor dat Nederlandse ondernemers gebruikmaken van het groeipotentieel in China. Vooral leveranciers in de automotive-industrie, de botenbouw, de biotechnologische industrie (farmaceuticals en chemie), watertechnologie, energie, logistiek en de tuinbouw (groenten, fruit, babymelk) kunnen er veel betekenen. De landbouwarealen in China zijn enorm en kunnen met de Chinezen worden ontwikkeld.

Politieke wil

Om met China belangrijke handelsrelaties te behouden en verder uit te bouwen is het belangrijk dat er politieke wil is. De overheid speelt in China een uiterst belangrijke rol en dus is het van belang dat je met een Nederlandse overheidsgerelateerde delegatie in China komt. Als beide overheden in een goede verhouding met elkaar praten, kunnen bedrijven er vervolgens hun gang gaan. Zeker voor Nederland is dat belangrijk,om niet zijn gunstige positie (haven, luchthaven en kennis) te verliezen.We moeten ons daarom sterk engageren met China. We zijn tenslotte in hoge mate afhankelijk van onze export.