Angelique Laskewitz
Angélique Laskewitz
Algemeen Directeur VBDO

Als Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) houden we ons al meer dan 20 jaar bezig met duurzaam beleggen. De VBDO vertegenwoordigt zowel kleine als grote institutionele investeerders die het belangrijk vinden om duurzaam te investeren. Dat doet de VBDO middels onderzoek.

Zo publiceren we rapporten die beleggers helpen om te gaan met thema’s zoals arbeidsrechten, klimaat en investeringen in de tabakssector, bezoeken we aandeelhoudersvergaderingen om duurzaamheidsvragen te stellen aan beursgenoteerde ondernemingen en publiceren we benchmarks die beleggers inzicht geven in hun prestaties op het gebied van duurzaam beleggen.

Daarnaast geven we trainingen aan bestuurders van pensioenfondsen, asset managers en particuliere beleggers.

Ons werk is in veel opzichten makkelijker geworden. Zo heeft duurzaam beleggen gelukkig geen introductie meer nodig bij institutionele beleggers. Zo zien wij al jaren in onze duurzaam beleggen benchmarks dat pensioenfondsen en verzekeraars werk maken van duurzaam beleggen.

Dit gebeurt door het uitsluiten van bedrijven die het te bont maken op het gebied van mensenrechten en milieu, door het uitoefenen van stemrecht om bedrijven te verduurzamen of door gerichte investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie of onderwijs.

Daarnaast zien we dat toezichthouders als DNB, de Europese Commissie, maar ook sector-organisaties als de NVB, actief stappen zetten om duurzaamheid een prominente plek te geven in de financiële sector. Zo heeft de bankensector recent een convenant afgesloten met diverse NGOs om te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd bij financiering van bedrijven en projecten.

Ook particuliere beleggers hebben steeds meer duurzaamheidsfondsen tot hun beschikking. Van duurzame aandelenfondsen, duurzame ETFs, duurzaam vastgoed, microkrediet tot groenfondsen. Gelukkig vertaalt zich dat ook in een steeds groter marktaandeel van duurzame beleggingen.

Toch zijn er ook nog vele stappen te zetten. Zo is het voor particuliere beleggers nog erg moeilijk om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van beleggingsfondsen. Hoe stemt een fonds op de aandeelhoudersvergadering, wat is de CO2-uitstoot en wat is het beleid op het gebied van mensenrechten?

Ook al zijn er steeds meer nieuwe instrumenten op dit vlak beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit banken of partijen als Morningstar, toch blijft het duurzaam beleggen voor particulieren niet altijd even makkelijk. Een reden waarom we als VBDO ook trainingen voor onze leden verzorgen.

Voor institutionele beleggers is de volgende uitdaging om te laten zien welke bijdragen ze kunnen leveren aan maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, mensenrechten, werkgelegenheid, gezondheid en diversiteit.

Een andere uitdaging is het gesprek aan te gaan met klanten en deelnemers van pensioenfondsen over duurzaam beleggen. Veel deelnemers hebben sterke voorkeuren op het gebied van duurzaam beleggen, maar soms ook vragen over hoe hun eigen pensioenfonds of bank dit in de praktijk brengt.

Kortom, na eenentwintig jaar is er veel bereikt maar zijn er ook nog vele stappen te zetten. Als VBDO weten we echter als geen ander dat duurzaamheid een kwestie is van de lange adem, maar gelukkig wel een kwestie die zowel financieel als maatschappelijk goed rendeert!