Trends in export
 

Nederlandse exporteurs zijn heel optimistisch en verwachten in 2011 een omzetgroei van 11,9 procent. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Trends in Export’, dat jaarlijks door onder andere Fenedex wordt uitgevoerd. “De trend van 2010 zet daarmee door, waarin de groei 12, 5 procent was. Het geeft een positief sentiment’’, zegt Bart Jan Koopman van Fenedex. We gaan meer exporteren naar opkomende markten, zo blijkt uit het rapport.

Splitsing

“De respondenten verwachten vooral veel naar Brazilië te exporteren, Rusland staat tweede en China vijfde. Ook gaan ondernemers meer exporteren naar Azië dan naar Europese landen. Toch ligt de focus van veel ondernemers wel op Europa. Er is dus sprake van een splitsing’’, zegt collega Frannie Flinterman. Een andere trend is dat het aantal ondernemers dat hun activiteiten en productie verplaatst naar een lage lonenland niet verder toeneemt. De oorzaak ervan is tweeledig. Enerzijds is dit het geval doordat veel bedrijven hun activiteiten al hebben uitbesteed, maar er is tevens sprake van automatisering waardoor outsourcing niet nodig is.

Toen de economie zich verder ontwikkelde richting mainland, werd Haakma overgeplaatst naar Shanghai, waar hij eveneens als consulgeneraal een veelvoud aan Nederlandse delegaties mocht ontvangen. Inmiddels treedt hij onder meer op als voorzitter van het private Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), om ook in die rol de stap naar opkomende markten te bevorderen.

Awareness

Holland-promotie staat hoog op het lijstje van dhr. Haakma, die zich als geen ander bewust is van de mogelijkheden binnen snel opkomende markten als China. Maar ook andersom is er veel werk te doen. Nederlandse bedrijven moeten immers de kansen wél zien liggen. Dhr. Haakma: “De economie in China is enorm in opkomst, dat staat buiten kijf.

Om de stap naar opkomende markten te financieren zullen grote bedrijven doorgaans investeren met private equity.

Vestigden Nederlandse bedrijven zich in eerste instantie in China om hun wereldwijde productie goedkoop te kunnen bewerkstelligen, inmiddels heeft het land zélf zich ontwikkeld tot een meer kapitalistische markt. De consumptie in China neemt sterk toe en in een land met ruim 1.3 miljard inwoners ontstaan daarmee ontelbaar veel kansen. Het NCH adviseert dagelijks over de emerging markets, waaronder China.”

Haakma: “Om de stap naar opkomende markten te financieren zullen grote bedrijven doorgaans investeren met private equity, maar voor het MKB is die mogelijkheid vaak uitgesloten. Voor dergelijke ondernemingen heeft de overheid een aantal programma’s opgezet. Een goed voorbeeld is het Private Sector Investerings Programma, met een ontwikkelingssamenwerking-component.

Maar ook van programma’s als ‘Package4Growth’ en ‘Prepare to Start’ - met als missie het Nederlands bedrijfsleven beter te po- sitioneren in het buitenland - wordt regelmatig gebruik gemaakt. Het meest efficiënt is misschien wel de mogelijkheid die wordt geboden door De Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO). Het FMO biedt midden- en lange termijn financieringen aan bedrijven die willen investeren in een land waar geen bankleningen worden verstrekt (waaronder China).

Als een onderneming te weinig zekerheden kan bieden om een lening bij de bank af te sluiten, kan de overheid garant staan voor de lening.

Daar zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden, maar de financiering kan oplopen tot € 5.000.000 als aandeelparticipatie en zelfs tot € 10.000.000 als lening. Een mooie mogelijkheid waar inmiddels al prachtige projecten zijn uitgerold, zoals de uitbreiding van een lokaal specerijenbedrijf in Vietnam, dat onlangs officieel door Prinses Maxima is geïnaugureerd. Tot slot is ook het Besluit Borgstelling MKB van de overheid een serieuze mogelijkheid om kapitaal te verkrijgen.

Als een onderneming te weinig zekerheden kan bieden om een lening bij de bank af te sluiten, kan de overheid garant staan voor de lening. Daaraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden, maar duizenden mkb-ers maken er gebruik van. De stap naar een andere markt is vaak minder eng dan wordt gedacht. Het NCH draagt dagelijks bij aan die awareness. De kansen liggen er, je moet ze alleen wel grijpen en vooral niet te lang wachten.”