Met de opwaartse gang van haar economie het afgelopen decennium stelt Turkije een veilige haven te zijn voor wereldwijde investeerders. De Turkse overheid is er duidelijk over: de sterke economische prestaties, groeiende binnenlandse markt, jonge populatie, het vakkundige arbeidspotentieel en haar strategische ligging maken het land wereldwijd één van de aantrekkelijkste om in te investeren. En ze beschikt over de cijfers om dit te onderschrijven.

Experts en internationale instituten verwachten dat Turkije de komende vijf jaren 150 miljard dollar aan buitenlandse investeringen zal aantrekken.

Turkije trok sinds 2002 123 miljard dollar aan buitenlandse investeringen aan, waar dat in de drie decennia daarvoor nog slechts 15 miljard was. Het leverde het land in 2012 de dertiende plek op in de lijst van aantrekkelijke en betrouwbare economieën volgens de ‘Foreign Direct Investment Confidence Index’. Experts en internationale instituten verwachten dat Turkije de komende vijf jaren 150 miljard dollar aan buitenlandse investeringen zal aantrekken.

Publiek-private samenwerking

Evenals de buitenlandse investeringen die Turkije aantrekt, tonen ook de economische ontwikkelingen een gunstig beeld. Het afgelopen decennium groeide het Bruto Binnenlands Product (BBP) jaarlijks met zo’n 5 procent, waarmee het land zich onder de snelst groeiende markten ter wereld begeeft.

Hierdoor geldt Turkije als veilige haven voor (onder andere) Nederlandse investeerders, stelt de Turkse overheid. Zij ziet grote mogelijkheden in sectoren als finance, automotive, ICT, (hernieuwbare) energie, petro-chemie en metaal. Sectoren waarin Nederlandse bedrijven door hun ervaring met publiek-private samenwerking extra kansrijk zijn. Nationale en lokale autoriteiten zijn namelijk bezig de infrastructuur te verbeteren middels deze samenwerkingsvorm en zien volgens hetzelfde model ook heil in het verder ontwikkelen van educatie, energie, defensie, gezondheid, transport en andere publieke diensten. Evengoed als er kansen zijn in privatisering binnen verschillende sectoren.

De afgelopen jaar ging er 48 miljard dollar om in de privatisering en nog steeds zijn er grote delen van de infrastructuur en energiewinning die geprivatiseerd dienen te worden. Deze laatste dient binnen ongeveer tien jaar zelfs verdubbeld te zijn. Publiek-private samenwerking is volgens de Turken onmisbaar om de ambitieuze doelen voor 2023 te behalen, het jaar waarin het honderdjarig bestaan van de republiek wordt gevierd. Tegen die tijd wil het land in de top tien staan met een BBP van 2 triljoen.

Istanbul

Een van de doelen van Turkije is Istanbul tot een internationaal financieel centrum maken. De stad is op de proef gesteld door de wereldwijde economische crisis en toonde zich een van de stabielste en winstgevendste financiële sectoren in haar regio. Waar veel banken in de VS en Europa gered dienden te worden, was dit in Turkije niet het geval. In tegendeel: buitenlandse banken namen juist toevlucht tot Turkije. Het land groeide mee.

In aanvulling op fusies en overnames zijn er nieuwe banklicenties afgegeven aan buitenlandse banken voor volwaardige bankondernemingen. Het gouvernementele Finance Center-project in Istanbul biedt internationale bedrijven de kans om hun financiële processen in de regio via Istanbul te laten verlopen.

Hub-functie

Een belangrijke reden waarom Turkije internationale investeerders aan zich weet te binden is de strategische locatie van het land. Het heeft een hub-functie die het mogelijk maakt om vanuit Turkije groeiende economieën in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal Azië, de Balkan en de Kaukasus te bedienen. Het verbaast dan ook niet dat Nederland al goed vertegenwoordigd is in Turkije.

De Turkse overheid zegt dan ook grote waarde te hechten aan het aantrekken van directe Nederlandse investeringen.

Momenteel zijn er zo’n 2200 Nederlandse bedrijven actief, die vorig jaar een investeringswaarde vertegenwoordigden van 34 miljard dollar, waarmee ons land als grootste investeerder in Turkije geldt. De Turkse overheid zegt dan ook grote waarde te hechten aan het aantrekken van directe Nederlandse investeringen.

Vastgoed

Buiten de hiervoor genoemde markten laat ook de vastgoedmarkt een bijzonder goede ontwikkeling zien. In een onderzoek van the Association of Foreign Investors in Real Estate uit 2012 naar vastgoedinvesteringen in opkomende markten eindigde Turkije op de derde plek. Ook laat Istanbul steden als Londen, Parijs en Madrid achter zich in een onlangs gehouden onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) en het Urban Land Institute (ULI).

De florerende economie en positieve toekomst worden samen met de jonge populatie genoemd als redenen hiervoor. Critici verwachten dat de aantrekkelijkheid van de stad verder opwaarts wordt gedreven door de afschaffing van wederkerige principes en het voor niet-Turkse inwoners mogelijk maken om vastgoed aan te kopen. Koren op de molen voor de Turkse overheid, die – alle ontwikkelingen in ogenschouw nemend – concludeert dat dit het moment is om als investeerder in te stappen.