“We exporteren al meer dan tachtig jaar naar Afrika”, zegt Dustin Woodward, die als Finance and Business Development Director zoekt naar nieuwe kansen in het zeer diverse continent.

“Als je kijkt naar Afrika, zie je een enorme ontwikkeling en groei in de vraag naar landbouwproducten. Gedreven door de bevolkingsgroei en economische groei, variërend van drie tot zes procent over het continent, komen zeven van de tien snelst groeiende economieën ter wereld uit Afrika. De middenklasse groeit en veel mensen trekken voor werk van het platteland naar de grote steden.

Vanuit de stad zijn ze beter te bedienen met consumentenproducten en zuivel is een relatief goedkope manier om de goede combinatie aan nutriënten binnen te krijgen. Dat samen maakt Afrika een hele interessante afzetmarkt voor ons. Het afnemen en valoriseren van de melk van onze leden-melkveehouders in Nederland sluit ook goed aan bij de kansen in Afrika. We exporteren veel ledenmelk naar Afrika, zeker als je ziet dat de vraag naar zuivel in Europa daalt, terwijl we verwachten dat de boeren meer melk gaan produceren.”

Diversiteit

Zaken doen in Afrika gaat gepaard met risico’s die verder gaan dan inflatie of de devaluatie van een lokale munt. “De veiligheid van onze werknemers heeft de hoogste prioriteit”, zegt Woodward. “Elke werknemer heeft de beschikking tot een service voor advies en ondersteuning in gevaarlijke situaties. Naast deze persoonlijke veiligheid heb je als bedrijf ook te maken met politieke instabiliteit en onvoorspelbare wetgeving.

In Algerije zijn er in de afgelopen achttien maanden drie verschillende ministers van landbouw geweest. Wetgeving wordt gestuurd door informele kanalen en zo kan het zijn dat je plotseling te maken krijgt met een importverbod op kaas. Goede lokale partners zijn daarom onontbeerlijk. Je moet de lokale manier van werken begrijpen.”

“Omdat de koopkracht beperkt is, is het belangrijk dat je producten tegen een betaalbare prijs aanbiedt."

Kennisdeling

Afrika is met 54 verschillende landen zeer divers als het gaat om consumentenbehoeften, marktstructuren, koopkracht en concurrentie. Ook het verschil in klimaat heeft volgens Woodward een grote impact. “In Noord-Afrika zijn er een aantal landen die op een natuurlijke manier bij elkaar horen wat betreft consumentenbehoefte. Door het klimaat is West-Afrika genoodzaakt te importeren. In Oost-Afrika zie je het tegenovergestelde en is er een perfect klimaat voor melkproductie. Het gevolg is dat je daar te maken hebt met een hoog importtarief.”

Vorig jaar nam FrieslandCampina een lokale zuivelproducent in Ivoorkust over. Door de hoge importtarieven kon er moeilijk met lokale en goedkoper producerende spelers geconcurreerd worden. “Omdat de koopkracht beperkt is”, stelt Woodward, “is het belangrijk dat je producten tegen een betaalbare prijs aanbiedt.

Nu hebben we in de geëvaporeerde melk een marktaandeel van zestig procent en dragen we bij aan de lokale gemeenschap. De blikken waarin we de melk verkopen, kopen wij in bij een lokale speler. We investeren in de uitbreiding van de werkgelegenheid en de training van mensen. In dat kader hebben we de samenwerking met Agriterra in ons Dairy Development Program onlangs verlengd.

Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en met geld van de Nederlandse overheid. Met dit programma ondersteunen we lokale melkveehouders in Azië en Afrika door onze kennis en ervaring te delen.”

4 tips voor ondernemen in Afrika
 

  1. Doe je huiswerk. Afrika bestaat uit 54 landen met grote verschillen. Waar kan je het verschil maken?
  2. Zoek een lokale partner die de weg kent. Beperk het aantal expats en investeer in lokale mensen.
  3. Spreid je risico en wapen je tegen volatiliteit door een langetermijnvisie te ontwikkelen voor meerdere landen. Accepteer dat er goede en slechte jaren zijn, maar dat de trend over het algemeen opwaarts is.
  4. Bouw een “route to market”. De markt is gefragmenteerd met veel kleine partijen en een beperkte infrastructuur. Wees niet afhankelijk van groothandelaren of passieve verkopen en zorg dat je sterk aanwezig bent in distributiekanalen, bijvoorbeeld door in een eigen merk te investeren.