Dat gold natuurlijk al langer voor het zaken doen in de Europese Unie, maar ook daarbuiten zie je steeds meer ondernemers die de stap hebben genomen om actief te worden buiten Nederland.

Het Kabinet moedigt dit actief aan, want internationaal opererende bedrijven zijn weerbaarder, maken sneller kennis met innovaties en zorgen voor werkgelegenheid, zowel hier in Nederland als elders. Het Financieele Dagblad schreef vrij recent in hun artikelenreeks over de snelst groeiende ondernemingen in Nederland (de ‘gazellen’), waarbij velen van hen bovenmatig internationaal georiënteerd bleken.

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt de internationalisering van Nederlandse ondernemingen actief ondersteund. Bijvoorbeeld door het organiseren van handelsmissies, het aanbieden van een zakenpartnerscan voor het aangaan van buitenlandse relaties, de app NL Exporteert, en verschillende, stimuleringsmaatregelen die we bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoeren.

Een belangrijk aandachtspunt is het investeren in zogenaamde ‘opkomende markten’. Dit zijn landen die tot op heden op economisch gebied nog wat zijn achtergebleven, maar waarbij voor veel van die landen geldt dat zij momenteel een stevige economische groei doormaken en bovendien de potentie hebben om die groei ook te bestendigen. Interessante voorbeelden zijn wat dat betreft Guinee, Sierra Leone en Ivoorkust.

Maar ook Ethiopië, waar Nederlandse mkb’ers het afgelopen jaar rond de achttienhonderd banen creëerden in één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Of neem het bedrijf Kusters. Een ‘gewoon’ Nederlands familiebedrijf dat, met behulp van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), in India de infrastructuur mag gaan leveren voor het opzetten en opvullen van geldautomaten.

Gelukkig raken ook in het buitenland steeds meer ondernemers ervan doordrongen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen om ethische redenen is aan te bevelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen levert meer op

Een bijkomend voordeel van die internationalisering is dat Nederlandse bedrijven voorop lopen als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Gelukkig raken ook in het buitenland steeds meer ondernemers ervan doordrongen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen om ethische redenen is aan te bevelen, maar dat het uiteindelijk ook meer oplevert.

Ik doel daarbij met name op wat ‘inclusieve groei’ heet, waarbij de economische groei ook ten goede komt aan de armste mensen in de bevolking, (Hieronder vaak ook vrouwen). Als mensen over de hele linie meer te besteden hebben, leidt dat tot meer en een beter gespreide economische groei en ontwikkeling, betere arbeidsomstandigheden en een gezondere leefomgeving.

Maar er kan zeker nog een stapje bij. Daarom werken ondernemingen met andere betrokken partijen gezamenlijk aan convenanten in een reeks van sectoren om maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te verankeren in het beleid van ondernemingen. Ik ben dan ook blij dat we onlangs ook Tony’s Chocolonely een garantstelling hebben kunnen bieden waarmee zij hun activiteiten verder kunnen uitbreiden en daarmee hun positie, en de markt voor ‘slaafvrije’ cacaobonen, verder kunnen versterken.

Er zijn kansen genoeg voor ondernemers met internationale ambities.

Kijk over de grens

Net als een aantal andere ondernemers, waaronder Kusters in India, maakte Tony’s Chocolonely gebruik van de mogelijkheden van het DGGF. Dit is een van de belangrijkste en omvangrijkste middelen om Nederlandse ondernemers in opkomende markten te ondersteunen.

Het DGGF biedt ondernemers leningen, garantstellingen en participaties voor investeringen in opkomende markten. Maar ondernemers kunnen ook bij het fonds terecht voor exportkredietverzekeringen en financieringsmogelijkheden. Via de website www.dggf.nl kunnen zij zelf zien op welke manier ze in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning vanuit dit fonds.

Ik roep ondernemers in Nederland op om over de grens te blijven kijken. Er zijn kansen genoeg voor ondernemers met internationale ambities, zowel dichtbij als wat verder weg, én eveneens in markten waar niet altijd direct aan wordt gedacht. Ik zou ondernemers dan ook op willen roepen om vandaag nog te kijken wat ze zouden kunnen doen en wat ze daar voor nodig zouden hebben. RVO helpt ze daar graag bij. Veel internationaal succes gewenst!