Wim-Hein Pals
Wim-Hein Pals
Managing director bij Robeco

De huidige mondiale economische omgeving kan als “ondersteunend” voor opkomende markten worden beschouwd. De groeiperspectieven in de wereld zijn goed en de export uit de opkomende landen vertoont herstel.

Het monetaire beleid is verruimend van aard in zowel de EU als Japan, terwijl de Amerikaanse centrale bank uiterst terughoudend is met renteverhogingen. De politieke risico’s zijn evident, maar qua handelsbeperkingen wordt de Trump-soep minder heet gegeten dan deze zou worden opgediend.

De economische groei in de opkomende wereld is hoger dan in de ontwikkelde wereld, met een einde aan de recessie in Brazilië en Rusland.

De inflatie is stabiel, hetgeen in veel opkomende landen het monetair beleid verruimend doet zijn.

In het belangrijkste opkomende land, China, is sprake van een stabilisering van de economische groei, gepaard gaande met een minder sterke groei van de schulden.

De sleutelfactor in de prestatie van opkomende landen is de winstontwikkeling. Deze is tussen 2010 en 2015 voor “emerging” begrippen onder de maat geweest.

Het winstherstel is begin 2016 echter ingezet en de jaren waarin de winsten in opkomende markten hoger zijn dan in de ontwikkelde markten, lijkt duurzaam voor de komende paar jaren.

Gedragen door gunstige ontwikkelingen op het gebied van grondstoffenprijzen, renteverschillen en toenemende binnenlandse consumptie kan een langere periode van winstherstel zijn aangebroken.

Tegelijkertijd is de waardering van opkomende markten nog altijd aantrekkelijk in vergelijking met het eigen verleden maar zeker ook ten opzichte van de relatief dure ontwikkelde markten; je krijgt 30% korting in opkomende markten op het gebied van zowel koers-winst als koers-boekwaarde verhouding.

Het is deze combinatie van winstgroei en goedkoopte die ons het meest enthousiast maakt voor aandelen in Korea, China, India, Indonesië, Rusland, Argentinië en Peru.

Na jarenlange uitstroom van beleggingsvermogen is de geldstroom inmiddels gedraaid; een instroom die nog wel enkele jaren door kan gaan.