Carola Baller
Carola Baller
Hoofd Nederlandse Economische Missie

De grote politieke veranderingen zorgen voor positieve ontwikkelingen. Daardoor liggen er meer kansen en mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Carola Baller is er hoofd van de Nederlandse economische missie, een vooruitgeschoven post van de Nederlandse overheid.

Wat maakt Myanmar aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers?

“Myanmar is met een oppervlakte van bijna 700 vierkante kilometer het grootste land in Zuid-Oost-Azië. Er wonen ongeveer 50 miljoen mensen en een verwachte economische groei van ruim zes procent biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. De strategische ligging is ook goed, met in het achterland China, Thailand, India en Vietnam.

Er wordt veel geïnvesteerd in infrastructuur om het achterland te ontsluiten. Een aantal sectoren begint vanaf scratch. Denk aan telefonie en IT, de technologie staat nog aan het begin. Maar dat is natuurlijk niet vreemd. Het land is heel lang afgesloten geweest van de buitenwereld. Nederland heeft van oudsher een goede naam. Als je nu instapt, het je de tijd om straks te kunnen floreren.”

Welke sectoren bieden de meeste kansen?

“Wij zitten sterk in watermanagement, daar is gezien de grote delta van het land veel belangstelling voor. Dat geldt ook voor onze agrarische aanpak. Infrastructuur biedt ook kansen. Het aantal auto’s stijgt snel. De infrastructuur moet daarop worden aangepast. De hele logistiek van de handelsketen vergt ook aandacht. Dat geldt vooral voor de agrarische sector. Ze zijn erg geïnteresseerd in hoe wij dergelijke ketens organiseren. Ze moeten eerst de (ziekte) sanitaire standaarden bereiken. Daarin kunnen wij een rol spelen.

We geven trainingen, richten laboratoria in, geven advies over wet- en regelgeving en tegelijkertijd kunnen Nederlandse bedrijven in dat hele proces ondernemen. Er worden al bedrijven gestart, bijvoorbeeld in de veevoedermarkt, die in ontwikkeling is. We ondersteunen  bij het inrichten van die markt. Daarmee stimuleren we ook de marktwerking. De driehoek tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven is belangrijk. Als je het als Nederlands bedrijf in die driehoek oppakt, is de kans op succes groter.”

Waarmee moeten Nederlandse ondernemers rekening houden in Myanmar?

“Toen ik er voor het eerst kwam, verbaasde het land mij. De achterstanden waren niet zo groot als ik vooraf had gedacht. Je treft wel een land aan dat doordrenkt is van de militaire cultuur. Daar moet je rekening mee houden. Het democratiseringsproces is nog een volle gang. Ondanks dat, maakt het land op veel gebieden een enorme sprong in de tijd.

Het is een Aziatisch welpje tussen de tijgers. Ze leren heel snel en communiceren in het Engels is relatief makkelijk. Houdt wel rekening met het feit dat de wet- en regelgeving in de kinderschoenen staat. Ook daar kunnen wij mee helpen. Houd in het persoonlijk contact rekening met de tradities van het land en… ze houden absoluut niet van onverzorgde voeten.”