Geraldine Leegwater
Voorzitter van de commissie Risicomanagement van de Pensioenfederatie

Geraldine Leegwater, Voorzitter van de commissie Risicomanagement van de Pensioenfederatie, spreekt over de veranderende praktijk. Risico’s nemen is core business voor pensioenfondsen. Zij halen hun inkomsten immers uit het inschatten van verwachtingen.

Het bewust zoeken naar risico’s waar een interessante premie tegenover staat. Tegelijkertijd betekent dat het zoveel mogelijk elimineren van risico’s, die het resultaat in gevaar brengen. De aankomende wetswijzigingen voor pensioenfondsen geven daarbij houvast.

Leegwater: “In de wetswijzigingen wordt erkend dat er risico’s genomen moeten worden. Eerder werd dit nooit expliciet verteld aan het publiek. De wet kadert de risico’s ook in en stelt regels om het risicomanagement goed aan te pakken.”

Uitbestedingsrisico’s

Na de financiële crisis is er veel aandacht voor compliance, het voldoen aan de regels, gekomen. Dat blijft belangrijk, maar Leegwater ziet wel een accentverschuiving naar een meer performance gerichte praktijk. Er wordt eerder in het proces gekeken naar de risico’s die spelen.

“Een goed voorbeeld zijn de uitbestedings risico’s. Het is duidelijk dat de partij die jou de financiële producten levert je ook risico’s oplevert. Samen kijk je hoe je die kunt beperken.” In het verlengde daarvan is er ook meer aandacht voor afgeleide risico’s. Zo kan er in het streven naar reductie van risico’s belegd worden in rentederivaten, die doorgaans de balans stabiliseren.

Maar dit brengt wel tegenpartijrisico met zich mee. Het beleggingsproduct wordt immers voor relatief lange tijd afgenomen van een financiële instelling. “Er wordt nu vaker gekeken of er alternatieven zijn, die dat bepaalde risico niet dragen.”

Frequentere communicatie

Leegwater wijst ook op risico’s aan de andere kant van de balans. Namelijk aan de verplichtingenkant. Wanneer een werknemer op jonge leeftijd deelneemt in een pensioenfonds zullen er in de (grofweg) veertig jaar dat hij actief deelneemt flink wat wijzigingen zijn in zijn situatie. Dat heeft gevolgen voor de administratie.

“Daarvoor ben je voor een groot deel afhankelijk van wat de werkgever aanlevert. Ik zie daar wel een rol voor fondsen om er periodiek aandacht voor te vragen. Een salarisstijging die niet of niet juist wordt doorgegeven, kan grote gevolgen hebben.”

Een salarisstijging die niet of niet juist wordt doorgegeven, kan grote gevolgen hebben.

Heldere en meer frequentere communicatie blijkt sowieso een actiepunt voor de fondsen. De pensioenwereld heeft te maken met ‘klanten’ die doorgaans een lange tijd niet geïnteresseerd zijn in hun pensioen, maar er op een gegeven moment wel voor een groot deel afhankelijk van zijn voor hun levensonderhoud. “Het is belangrijk om deelnemers bewust te maken van wat zij op termijn zullen krijgen.

En ook wat de consequenties zijn van keuzes die ze maken en de veranderingen die plaatsvinden in hun leven. Daar gaan risico’s mee gepaard. We communiceren steeds gerichter met deelnemers op die momenten dat hun persoonlijke situatie wijzigt. Bijvoorbeeld door deelnemers te bellen als zij in dienst treden.”