“Je moet als bedrijf met veel aspecten rekening houden als je internationaal zaken doet”, vertelt Sylvie Bleker. Zij is onder meer hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement aan de VU. “Compliance is niet alleen zaken doen volgens de binnenlandse wet- en regelgeving, als internationaal georiënteerd land hebben we ook iedere dag te maken met internationale maatstaven.”

Wat betekent dat?

“Bedrijven moeten werken in overeenstemming met internationale wetgeving. In ons huidige bestel gaat het dan vooral om de wetgeving in de VS. Die is zo ingericht dat er al heel snel extraterritoriale jurisdictie kan worden geclaimd. Hierdoor val je als Nederlands bedrijf al snel onder de Amerikaanse rechtsmacht, zonder dat je daar bij stilstaat.”

Heeft u voorbeelden?

“Als je internationaal opereert, moet je ook voldoen aan de wetgeving van de VS. De invloed van dit land reikt ver. Je kunt dan zonder het te weten “haakjes raken”, waardoor in de VS de alarmbellen gaan rinkelen. Er zijn veel voorbeelden. Afrekenen in dollars, moet worden goedgekeurd door een bank in de VS. Dit betekent dat je Amerikaans grondgebied betreedt. Technologie is ook een mooi voorbeeld. Waar heeft een bepaald product zijn oorsprong, heeft er iemand aan gewerkt met de Amerikaanse nationaliteit, zit er knowledge uit de VS in?”

Kun je zaken doen met bijvoorbeeld Iran en Rusland?

“Met Iran is de verstandhouding bijzonder; de tendens is verzachten van de sancties. De verzachting geldt voor bepaalde Iraanse bedrijven en overheidsinstellingen. De problemen zitten bij de personen met wie je zaken doet. Er staan mensen op lijsten, met wie je geen zaken mag doen. De situatie met Rusland is door diverse sancties nog complexer. Je hebt daar ook veel te maken met stromannen. Daarom zegt de wetgeving dat je rekening moet houden met de UBO, de Ultimate Beneficial Owner. Wie zit er achter een bedrijf? Je moet je dus iedere dag afvragen of je nog wel aan een bepaalde persoon mag leveren.”

Hoe kom je daar achter?

“Er zijn speciale screeningtools. Ik werk altijd met World-Check. Via deze tool kom je er snel achter wie je aan de andere kant van de zakenlijn hebt. De lijst is 24/7 up-to-date. Het is een ingenieus systeem waarin alle mogelijk bronnen worden gecombineerd. Als je als bedrijf iemand in dienst neemt, of je doet internationaal zaken, is het heel verstandig om een dergelijke bron te raadplegen.”

Klik hier voor meer informatie.