Simon Bond
Simon Bond
Director Columbia Threadneedle Investments

Bij positieve effecten voor de maatschappij gaan de gedachten al gauw uit naar het milieu en de leefomgeving. Even belangrijk zijn echter zaken als gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden.

Om de gunstige effecten van groen, duurzaam en sociaal samen te vatten zijn verschillende categorieën dit jaar samengevoegd tot sociale obligaties. “In feite volg je het geld tot het positieve effect dat het op mensen en de maatschappij heeft”, stelt Bond, die director of responsible investment portfolio management is bij Columbia Threadneedle Investments.

Denk aan de bijdragen die ziekenhuizen, onderwijs of sociale woningbouw leveren aan de maatschappij. De kansen liggen volgens Bond in lijn met de ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties (UNSDG).

Doorvragen

Een uitdaging hierbij is het meten van de positieve impact die deze zaken nu daadwerkelijk leveren. Volgens Bond is het belangrijk om volgens een consistente beoordelingsmethode te kijken naar de manier waarop het geld dat geïnvesteerd wordt ten goede komt aan mensen, met name kwetsbare mensen.

Zo wordt bij een ziekenhuis niet alleen gekeken naar aantal geholpen mensen, maar ook waar het staat (is het bereikbaar voor kwetsbare mensen?), hoe de arbeidscontracten in elkaar steken en hoe wordt omgegaan met het personeel.

En is het bij duurzame energie belangrijk dat ook minder fortuinrijke mensen ervan kunnen profiteren. “Daarvoor moet je actief naar de bedrijven zelf stappen en zoveel mogelijk doorvragen.”

Hij benadrukt daarbij het belang van positieve inclusie: door bedrijven die willen verbeteren niet uit te sluiten geef je ze de kans om zich daadwerkelijk te verbeteren.

“Dat werkt als een incentive voor de bedrijven zelf en biedt investeerders meer keuzemogelijkheid. Veel bedrijven zijn op reis om beter te worden. Denk aan energiebedrijven die van fossiel overgaan naar duurzame energie. Als je die aanmoedigt in plaats van uitsluit, dan verander je echt iets.”

En, vult hij aan, zal er eerder een band ontstaan tussen bedrijf en investeerder.

Gunstige tijd

Dit alles betekent volgens Bond allerminst dat er lagere rendementen worden behaald. Juist door het uitvoerige onderzoek zijn goed presterende bedrijven en organisaties te lokaliseren.

“Je kijkt nog steeds naar hoe bedrijven onder de streep presteren. Daarvoor gebruik je economische instrumenten, geen donaties of filantropie. Het verschil is dat je ook een sociale alfa bereikt.”

De tijd lijkt gunstig hiervoor. Zo blijkt uit onderzoek dat steeds meer investeerders interesse hebben in positieve inclusie.

“Ik ben er van overtuigd dat er steeds meer bedrijven met een sociaal verantwoordelijke obligatie komen. Maar we moeten nog wel een weg banen. De ontwikkeling heeft tijd nodig. Wanneer er meer concurrentie komt, zal het sneller gemeengoed worden.”