Gijs Vernoij

Gijs Vernoij
Directielid Fiscaal bij van Oers Accountancy & Advies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Die ambitie is heel divers”, vertelt Vernoij. “Van het internationaal verkopen van producten en het openen van buitenlandse vestigingen tot het sluiten van partnerships en het benutten van lagere productiekosten.” Het buitenlandse avontuur start volgens Vernoij altijd met een gedegen voorbereiding.

“Doorloop eerst een duidelijk stappenplan voordat je definitieve keuzes maakt. Dat vergroot je kans op slagen. Stel jezelf de vraag wat je precies in het buitenland wilt bereiken. Ik geef graag inzicht in de stappen die iedere ondernemer die de grens oversteekt moet zetten.”

Kansen vergroten

“Plan een oriëntatiereis naar het doelland. Maak van tevoren concrete afspraken met de Nederlandse consul of ambassade, lokale overheidinstanties, lokale investments agencies en mogelijke afnemers of leveranciers.

In een aantal gevallen is het mogelijk om aan te haken bij een specifiek op een regio of branche gerichte handelsmissie. Dat vergroot de kans op contact met ondernemers die al ruime ervaring hebben met het doelland.”

Advies inwinnen

“Voorafgaand en tijdens de internationale oriëntatie is het verstandig om gebruik te maken van de programma’s die de overheid in huis heeft. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft handige tips, beschikt over nuttige adressen, verstrekt interessante subsidies en heeft een uitgebreid netwerk van onder meer ambassades en economische steunpunten om de internationaal georiënteerde ondernemer van advies te voorzien. In dat kader mag ik ook de Kamer van Koophandel met al zijn nuttige instrumenten niet onvermeld laten.”

Focus op de mogelijkheden

“Is de eerste oriëntatiereis goed bevallen, plan dan een tweede. In deze tweede oriëntatiereis is het belangrijk mogelijke leveranciers en/of potentiële klanten te bezoeken. Focus op de mogelijkheden.

Misschien is een fysieke locatie nodig of is het handig om een lokale vennootschap voor de verkoopactiviteiten in te richten.

Misschien is een fysieke locatie nodig of is het handig om een lokale vennootschap voor de verkoopactiviteiten in te richten.Een accountant of fiscalist kan daar met kennis van zaken over adviseren. Het is ook verstandig om direct de wettelijke verplichtingen uit te zoeken en deze te bekijken in samenhang met de Nederlandse verplichtingen. Lokale adviseurs kunnen behulpzaam zijn bij het inrichten van het lokale bedrijf en het eventueel aannemen van personeel.”

Zekerheden en financiën

“Een verzekeringsadviseur checkt of de buitenlandse risico’s verzekerd kunnen worden onder een Nederlandse polis. Maak ook een afspraak met de bank voor financiering. Zekerheden van een buitenlandse dochtermaatschappij (bijvoorbeeld debiteuren) financiert de bank meestal niet. Loopt de verkoop via Nederland, dan meestal wel. Alternatieve financieringen zijn er natuurlijk ook. Bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding, particuliere fondsen of kredietunies.”

Nuttige tips

  • Leef je in in de cultuur van het land.
  • Pas op met onze Nederlandse directheid.
  • Een 'ja' is niet altijd een 'ja', een 'maybe' is in Angelsaksische landen vaak een 'nee'.
  • Zorg dat je communiceert met de beslisser en niet met tussenpersonen.
  • Onderteken nooit direct allerlei documenten, vooral niet wanneer u de taal waarin deze zijn opgesteld niet eigen bent. Ook niet als er bijgezegd wordt dat per se noodzakelijk is. De (fiscale) gevolgen zijn vaak niet meer terug te draaien.
  • Ga niet te snel lokale joint ventures aan. Werk eerst liever samen.
  • Laat u uitgebreid informeren over de lokale wet- en regelgeving.
  • Op de site van de RVO staan voor ieder land specifieke do’s and don’ts.