Robert Willenborg
Director Risk Management and Internal Control

Risico’s worden aan het behalen van strategische doelen verbonden. Robbert Willenborg, Director Risk Management and Internal Control, geeft uitleg. Van prijsrestricties in Argentinië tot een non-level playing field in de energiemarkt door Amerikaans schaliegas en ‘counterfeit’ producten in China.

De operationele risico’s waar AkzoNobel mee te maken heeft variëren enorm. Om ze te identificeren en te kunnen mitigeren, is de risicopraktijk gecentreerd rond workshops met verschillende management teams. Per jaar vinden er zo’n honderd plaats.

“Dat steken we positief in”, zegt Willenborg. “We kijken eerst hoe de business haar doelen kan behalen en laten de managers zelf bedenken welke risico’s daarbij spelen.” Door de managers vanuit hun eigen achtergrond naar situaties te laten kijken, wordt er een breed spectrum aan risico’s gesignaleerd. Willenborg en zijn collega’s aggregeren de risicoprofielen die zo ontstaan en analyseren ze op een hoger niveau.

Op basis van hun eigen ideeën maken de MT-leden individueel risicoscenario’s, die doorgaans veel overlap kennen. De potentiële toprisico’s, worden in een gezamenlijke sessie besproken. Dit gebeurt via een interactief systeem, waarbij de aanwezige managers via stemkastjes waarden toekennen aan de deze risico’s. “Dat vereist een tijdsinvestering, maar is erg effectief”, stelt Willenborg.

“Op deze manier vindt er veel kennisoverdracht plaats en kunnen we risico’s visueel maken via ‘heat maps’.” De informatie die voortkomt uit een sessie, wordt verwerkt tot een gedetailleerd rapport, waarvan de maatregelen in een database worden geplaatst. De verantwoordelijkheid voor actie op die maatregelen ligt bij de lijnmedewerkers.

Willenborg: “Ieder half jaar vragen we updates op bij de managers. Zij geven aan welke risico’s er nog spelen en welke inmiddels gemitigeerd zijn.”

Gelaagdheid wegnemen

Aan het begin van ieder jaar wordt de scope van de te beoordelen bedrijfsonderdelen en projecten vastgesteld. Ook voor het dagelijks bestuur wordt een risicoworkshop georganiseerd. Uit deze sessie komen zo’n 5 tot 10 risico mitigerende acties per top risico voort, die gedeeld worden met een groot deel van het bedrijf.

Het neemt de gelaagdheid in het risico denken weg. Iedereen is erbij betrokken.

De business krijgt dus terug wat de top ziet. Dat drijft dat er een risicocultuur ontstaat, meent Willenborg. “Het neemt de gelaagdheid in het risico denken weg. Iedereen is erbij betrokken.” Gevraagd naar de dagelijkse uitdaging voor zijn control afdeling, spreekt Willenborg over het voor de business zo interessant en laagdrempelig mogelijk maken van risicomitigatie.

Het is een constant proces. Om die reden wordt er nu gewerkt aan de overgang naar één centraal systeem, waarin alle mogelijke informatie over risico’s is te raadplegen. “Het is een drempel om zaken zelf bij elkaar te moeten zoeken. Dat gebeurt niet. Informatie moet zo toegankelijk mogelijk zijn. Je wilt dat het risicobewustzijn van de gehele organisatie groter wordt, niet alleen voor een selecte groep.”