De groeiende marktconsolidatie en toenemende consumptie wakkeren de Chinese overnamemarkt door buitenlandse investeerders aan. Door daarnaast de continue groei van de economie en de verdergaande openstelling van de markt, laten buitenlandse ondernemingen zich meer en meer zien op de overnamemarkt in China.

Overnames stellen ondernemingen in staat om een marktaandeel te veroveren in een (opkomende) markt en zodoende op een snellere manier toegang te krijgen tot de markt, dan de ondernemer zou kunnen behalen via autonome groei van de onderneming.

Joint Ventures

Daarnaast ziet fusie en overnamespecialist Machiel Visser een andere belangrijke ontwikkeling: joint ventures. “Steeds meer bedrijven brengen hun activiteiten of een deel daarvan onder in zo’n samenwerkingsverband. Dit versnelt de toegang tot de binnenlandse Chinese markt.

Joint ventures zijn zogezegd weer terug van weggeweest; voorheen waren ze een geëigende manier voor buitenlandse ondernemingen om zich te vestigen in een nog beperkt opengestelde markt. Inmiddels gelden er minder beperkingen.

Hoewel sommige ondernemers liever zelf en alleen de controle hebben, ziet een grote groep nu ook de voordelen van zaken doen met een lokale partner. Die heeft immers de kennis van het land en betere toegang tot verkoopkanalen, wat een enorme winst kan zijn bij het zaken doen.’’

Gunstig

Gevraagd naar het ideale klimaat voor fusies en overnames, antwoordt Visser: “Elke dag. Statistici constateren mede als gevolg van de globalisering een continue en stijgende lijn van overnames in opkomende markten.

Wel waren er ook dips, vaak veroorzaakt door onzekerheid in de wereld. Voorbeelden daarvan zijn de aanslag op de Twin Towers en de financiële crisis in 2008. Maanden lang was er weinig tot geen overnameactiviteit. Door de verzadiging van ontwikkelde markten en doordat lage lonen- en productielanden nu ook afzet- markten worden, zal het aantal overnames in opkomende markten blijven stijgen.’’