Agriterra is een organisatie opgericht door de Nederlandse land- en tuinbouworganisaties. “Onze opdracht is om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden met kennis te ondersteunen. Er zijn talloze coöperatieve bedrijven in Azië, Afrika en Latijns Amerika met serieuze groeiambities, maar die hun bedrijfsvoering nog onvoldoende op orde hebben. Als non-profit adviesorganisatie helpen wij met onze kennis bij het maken van deze professionaliseringsslag.

De Nederlandse land- en tuinbouworganisaties stellen medewerkers en leden beschikbaar voor adviesopdrachten. Bedrijven in Nederland werken met ons samen om gevoel te krijgen met nieuwe markten, maar er zijn ook veel bedrijven die het als HR instrument of invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen zien”, stelt van Rij.

Het gaat over productie, technologie en informatie, maar in essentie gaat het echter over hoe boeren en tuinders marktmacht kunnen organiseren om een goede boterham te verdienen met landbouw, en daarmee te zorgen voor voldoende voedsel van goede kwaliteit. Een coöperatie is in opkomende economieën ook een perfect middel.

De ontwikkeling en omslag van de traditionele coöperatie naar de moderne en meer geprofessionaliseerde bedrijfsvorm is uitdagend. Dan is het mooi dat bedrijven als FrieslandCampina, met sterke coöperatie roots, deze kennis exporteren.”