‘Het gezamenlijke doel is het zekerstellen en uitbreiden van Europa’s positie in de wereld als het centrum voor energieneutrale micro- en nano-elektronica en informatie- en communicatietechnologie’, vertelt Henk Scheepers, vicevoorzitter van Point-One.

De Europese Commissie financiert binnen het thema ‘regions of knowledge’ het project.’

Silicon Saxony (Dresden/ Duitsland), DSP Valley (Leuven/België), Minalogic (Grenoble/Frankrijk) en Point-One (Eindhoven/Nederland) bundelen hun onderzoek, ontwikkeling en productie-ervaring om dit ambitieuze doel te bereiken. Henk Scheepers: ‘Deze organisaties vertegenwoordigen samen maar liefst 800 onderzoeksinstituten en bedrijven, waaronder wereldmarktleiders als Philips, NXP, Globalfoundries, Infineon, STMicroelectronics, ON Semiconductors en Thales.

Grensoverschrijdend samenwerken

De topsector HighTech Systemen en Materialen (HTSM) is kapitaalsintensief en investeert gezamenlijk meer dan € 2,3 miljard per jaar aan eigen onderzoek en ontwikkeling. Sommige bedrijven exporteren meer dan 90% van hun productiewaarde; andere investeren tot 20% van hun omzet aan R&D. Doel is om de exportwaarde van de high-techsector in 2020 op € 77 miljard te brengen.

‘Grensoverschrijdend samenwerken, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren’, vertelt Henk Scheepers. ‘Met Silicon Europe versterken we de positie van Nederland en Europa in de wereld.Als Point-One dragen we daar aan bij door in Nederland de juiste partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken met relevante spelers in Europa.’

Prioriteiten stellen

De komende tijd leggen de betrokken regio’s hun roadmaps naast elkaar. Henk Scheepers: ‘Door regionaal de belangrijkste onderzoeksvragen en -onderwerpen in beeld te brengen en vervolgens over de vier regio’s te synchroniseren, kunnen we in Europa prioriteiten stellen op gebied van kennis, kunde en kassa. Vervolgens definiëren we de samenwerkingsprogramma’s.

Daarvan profiteren niet alleen de grote spelers, maar ook de MKB-bedrijven en de kennisinstellingen
 

Point-One doet dit in Nederland samen met de ontwikkelingsmaatschappijen BOM en OOST NV. Deze ontwikkeling past precies in onze doelstellingen op het gebied van innovatie, supplychains, human capital en international branding. Daarmee geven we het bedrijfsleven in Nederland een boost. Daarvan profiteren niet alleen de grote spelers, maar ook de MKB-bedrijven en de kennisinstellingen.’