Technologische innovaties zorgen voor groei in alle branches. Daarnaast bieden ze oplossingen voor maatschappelijke problemen. Mevrouw Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink is voorzitter van FME, de ondernemersvereniging van de technologische industrie. Zij vertelt er meer over.

“Techniek is in elk opzicht de grote schakel voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Denk daarbij aan de vergrijzing en de almaar stijgende zorgkosten waar iedereen over roept. Dat terwijl er talloze technologische oplossingen zijn die niet alleen de kwaliteit van leven verhogen, maar allereerst ook kosten kunnen besparen.”

Het medicijnkastje alleen al kan een besparing van miljoenen opleveren

Ze noemt thuisdetectie en het ‘medicijnkastje’ als voorbeelden. “Het medicijnkastje alleen al kan een besparing van miljoenen opleveren. Een apotheker vult het kastje en op het juiste moment gaat er een laatje open met precies de benodigde hoeveelheid medicijnen. Vergeten of teveel medicatie slikken is verleden tijd.”

Launching customer

Dezentjé vindt ook dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van technologische innovaties als oplossing voor hogere veiligheid. “De camera’s van tegenwoordig zijn zo goed dat ze kunnen inzoomen op raddraaiers en scherp beeld blijven geven.”

Waarom technologische oplossingen niet veel vaker gebruikt worden, komt volgens Dezentjé deels door het overheidsbeleid. “De overheid zou als doel moeten stellen dat vijf procent van de aankopen innovatief moet zijn. Dat maakt de overheid ‘launching customer’ waardoor er middelen komen om te blijven innoveren.”

Ook in een bebouwde omgeving zijn er volgens Dezentjé volop kansen meer gebruik te maken van innovatieve technologie. “Denk aan bedrijfsgebouwen en klimaatbeheersing, er zijn onnoemlijk veel mogelijkheden. Ook in de verduurzaming van ons leefklimaat speelt de technologische innovatie een bijzonder grote rol. 

De Cleantechnologie speelt ook een steeds grotere rol in opkomende markten. Men wil duurzaam groeien en wij kunnen de technologie daarvoor leveren. Omdat we blijvend investeren in de beste producten én het beste arbeidsproces.” Dezentjé noemt als voorbeeld lasrobots. “Van de totale productie is 98 procent voor de export.”

Economische diplomatie

Nederland is bij uitstek een exportland. “We verdienen het geld echt niet met de banken- en dienstensector. De maakindustrie moet voor groei zorgen en daarom is Research & Development blijvend belangrijk. Maar ook de exportpositie van Nederland kan beter.

Ambassades kunnen ook meer ingezet worden voor economische diplomatie

Als we in de top vijf van kenniseconomieën willen blijven, moeten de exportproducten beter vermarkt worden. Ik houd de minister van Handel scherp om op pad te gaan. Ambassades kunnen ook meer ingezet worden voor economische diplomatie.”

 

Vergroot de verdienkracht

Een exportkrediet krijgen om een order uit te voeren, blijkt lastig en heeft ongunstige voorwaarden. “Dat heeft gevolgen voor de totaalprijs, terwijl er bijvoorbeeld in China wel krediet mogelijk is onder gunstige voorwaarden. Wat mij betreft mag de 750 miljoen voor ontwikkelingssamenwerking aangewend worden om de exportkredieten te financieren. Blijvend inzetten op innovatie en export, vergroot de verdienkracht.”