Wie aan nieuwe markten denkt, kan Afrika makkelijk over het hoofd zien. Dit continent heeft immers niet het beste imago. Toch zijn er flink wat positieve ontwikkelingen te bespeuren, die Afrikaanse markten aantrekkelijk maken.

Afrika geldt als een relatief onontdekte markt. Er is nog niet veel research gedaan, daardoor is de markt ondergewaardeerd. “Maar dat is dus juist waardoor er kansen liggen”, zegt Marc Wesseling. Wesseling leefde in een aantal Afrikaanse landen en is geruime tijd werkzaam in de financiële sector. Zodoende zag hij de kansen ook al vroeg. “Ik ben in 2006 begonnen met investeren, toen was de markt stabiel. Het jaar daarna was een prijsjaar. Toen kwam de recessie, maar daar is Afrika vrij goed doorheen gekomen.”

Veel ontwikkeling

Ondanks de groeiende markt is de het politieke risico nog steeds vrij groot. Daarom is het zeer belangrijk goed te kijken in welk land je zaken doet. Maar kijken we op wat langere termijn terug dan is het beeld niet zo eng. “Kijk je naar twintig jaar geleden dan heeft Afrika veel ontwikkeling gekend. Nigeria is daarvan een goed voorbeeld. Dat land heeft op een vreedzame en eerlijke manier presidentiële verkiezingen gehad.

Afrika is vrij goed door de recessie heen gekomen.

Dat blijft vrijwel buiten het nieuws hier, maar het betekent veel voor de markt”, aldus Wesseling. Politiek leiders blijken menig maal de achilleshiel van het continent. “Zwakke leiders buiten het volk uit. Maar doorbreek je dat, dan levert het snel voordeel op. En daar ben ik optimistisch in, want de governance groeit.”

Groeiende interne markt

Afrika is een groot continent, waarin de markten nogal kunnen verschillen. Momenteel zijn Marokko, Egypte en Nigeria aantrekkelijke markten, met als een goede volger Kenia. Ondanks de verwachting van velen zijn het niet alleen grondstoff en die de markt stuwen.

“De landen kennen veel banken, telecombedrijven en producenten van consumentengoederen”, legt Wesseling uit. Hij schrijft het succes hiervan toe aan de groeiende middenklasse die steeds welvarender is en een groeiende levensstandaard kent. “De mensen hebben meer te besteden en daardoor meer wensen. De interne markt komt nu echt goed op gang.”