In het huidige klimaat van lage rentes gaan institutionele beleggers op zoek naar extra rendement via gediversifieerde beleggingsstrategieën. Zo komen minder liquide vastrentende beleggingscategorieën in beeld, zoals onderhandse leningen en hypotheken – met bijbehorende liquiditeitspremie.

Nieuwe ster aan het firmament van dit spectrum: emerging market loans. Caroline Muste-Merks van NN Investment Partners (NN IP) vertelt meer over deze relatief nieuwe categorie. ‘Emerging market loans’ zijn te verstrekken leningen aan bedrijven of projecten in opkomende markten.

“Diversificatie is één van de voordelen van de leningen”, aldus Caroline Muste-Merks, hoofd Fixed Income Insurance bij NN IP. Het geld komt terecht bij een nieuw type kredietnemers: bijvoorbeeld bedrijven die nu nog geen toegang tot internationale financiële markten hebben. Bovendien komen de begunstigers uit een groot aantal verschillende landen.

“Het aandeel van opkomende landen in de wereldeconomie in acht nemend, zijn beleggers nog wat behoudend met investeringen in opkomende landen”, aldus Muste-Merks. Opkomende markten zijn goed voor bijna veertig procent van het mondiale Bruto Binnenlands Product.

Opkomende markten zijn goed voor bijna veertig procent van het mondiale Bruto Binnenlands Product.

Terwijl dat toeneemt, bedraagt het aandeel van opkomende markten in de wereldwijde vastrentende marktkapitalisatie slechts ruim zeven procent. “De huidige allocatie naar opkomende markten laat dan ook nog aanzienlijke ruimte voor groei. NN IP gelooft in een structurele beleggingscasus voor vastrentende beleggingen in opkomende markten.”

In een portefeuille van obligaties uit opkomende markten kunnen leningen extra spreidingsvoordelen bieden. Onderhandse leningen zijn minder volatiel, omdat de prijs met name door fundamentals wordt gedreven en niet door marktliquiditeit, zoals bij sommige obligaties van beursgenoteerde bedrijven in opkomende markten. Een variabele rente maakt bovendien dat ‘emerging markets loans’ niet zo rentegevoelig zijn, terwijl de gemiddelde looptijd overeenkomt met vergelijkbare categorieën.

Tot slot is de nieuwe categorie interessant voor maatschappelijk verantwoorde beleggers. “Zij kunnen een concrete bijdrage leveren aan duurzame economische groei in opkomende markten. Als Environment, Social en Governance (ESG)-factoren systematisch worden geïntegreerd in de beleggingskeuzes, is het mogelijk met meetbare impact te beleggen”. Onze overtuiging is dat bedrijven die goed scoren op ESG-factoren, op de lange termijn goede resultaten zullen laten zien”, aldus Muste-Merks. “En een lager faillissementsrisico verbetert het risico-rendementsprofiel van de beleggingen.”

Dit artikel is gebaseerd op een whitepaper van NN Investment Partners.

Beleggen met impact
 

Economische groei gaat gepaard met het ontstaan van financiële instellingen. Zij zorgen ervoor dat bedrijven geld kunnen lenen om iets op te bouwen, en zorgen daarmee voor groeipotentieel. Ook de relatie tussen groei en telecom- of ICT-infrastructuur is vaak aangetoond.

ICT-ontwikkelingen leiden bijvoorbeeld tot mobiele financiële diensten. Die diensten worden zo toegankelijk voor grote groepen mensen die daarvan tot nu toe uitgesloten waren. De groei van de wereldbevolking en de ontwikkeling van de middenklasse vragen om meer voedsel en meer energie. Investeringen in de agri-business zijn hard nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar voedsel, die in 2030 met 35 procent gestegen zal zijn.

Ook zitten vandaag de dag nog altijd 1,3 miljard mensen op de wereld zonder elektriciteit, bijna allemaal in opkomende markten. Omdat groene energie inmiddels, zowel wat betreft kosten als qua betrouwbaarheid, competitief kan zijn met ‘oude’ energiebronnen, is de groei ervan in emerging markets aanzienlijk. Wind, water en zon zijn er vaak in overvloed aanwezig, maar nog grotendeels onbenut.