Vooral voor ‘early growth’ bedrijven die groeikapitaal nodig hebben is het lastig om kapitaal aan te trekken. Voor de meeste investeringsfondsen zijn zij te klein en banken zijn, net als in Nederland, heel terughoudend bij het verstrekken van leningen. “Dat zij geen kapitaal krijgen is vooral jammer omdat dit gezonde bedrijven zijn met groeipotentieel”, stelt Marens Beckers, managementteamlid bij BiD Network. “Met voldoende groeikapitaal kunnen zij een significante bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling.”

Wat kan BiD Network voor hen betekenen?

“Wij willen bijdragen aan de groei van lokale MKB-bedrijven door een combinatie te bieden van kapitaal en expertise. Daarvoor hebben wij twee diensten ontwikkeld: Matchmaking en Business support.

Wij willen bijdragen aan de groei van lokale MKB-bedrijven door een combinatie te bieden van kapitaal en expertise.

Bij matchmaking maken wij een match tussen ondernemers in ontwikkelingslanden en investeringsfondsen en/of private investeerders. Daarnaast biedt een lokaal team van BiD Network tailor-made business support aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Die ondersteuning vergroot de kans op het verkrijgen van de investering en levert een bijdrage aan het rendement van de investering.”

Voor wie is investeren in deze bedrijven interessant?

“BiD Network werkt met een netwerk van investeringsfondsen en private investeerders. Private investeerders zijn particulieren met een spaarpotje. Vaak gaat het om ondernemers die het leuk vinden om behalve geld ook hun kennis in te zetten.

De combinatie van informele en formele investeerders is interessant voor de ondernemers. Soms ontvangt een bedrijf eerst een investering van een (consortium van) private investeerder(s) en wordt een vervolginvestering gedaan door een fonds.”

Gaat het alleen om het bieden van financiering?

“De informele investeerder, aangeduid als business angel, geeft vaak meer dan alleen geld. Zij zetten doorgaans ook hun kennis en hun netwerk in om ondernemers te ondersteunen.

Doordat wij speciale kennismakingsreizen organiseren, leren investeerders en ondernemers elkaar ook persoonlijk kennen. Dat is belangrijk want je investeert, zoals dat heet, niet zozeer in de tent maar in de vent.”

Biedt BiD Network ook ondersteuning aan de investeerder?

“Die ondersteuning begint bij de selectie van de ondernemers. Wij presenteren alleen die bedrijven waarvan wij overtuigd zijn dat ze groeipotentie hebben. Daarnaast bieden wij post-investment-monitoring aan.

Wij organiseren investeerdersreizen zodat ondernemers en kandidaat-investeerders elkaar kunnen moeten.

Wij zorgen dan dat de ondernemer tijdig en accuraat rapporteert over onder meer de financiële ontwikkelingen. Ook organiseren wij investeerdersreizen zodat ondernemers en kandidaat-investeerders elkaar kunnen moeten en hebben wij voor beginnende investeerders een ‘ready-to-invest’ training ontwikkeld. En natuurlijk kunnen investeerders en kandidaat-investeerders altijd contact opnemen met ons lokale kantoor als zij vragen hebben.”

Hoe succesvol is deze wijze van matchmaking?

“BiD Network is opgericht in 2007. Sindsdien is ruim € 30.000.000, = geïnvesteerd in meer dan tweehonderd ondernemingen.”

Kennismaken met BiD Network?

Heeft u interesse om te investeren via BiD Network of om deel te nemen aan een kennismakingsreis of training, schrijft u zich dan hier in. De eerste vijf inschrijvingen ontvangen het boek “Handboek informal investment” van Business Angels Netwerken Nederland.