Marens Beckers

Marens Beckers
Directielid bij BiD Network, een organisatie die ondernemers in ontwikkelingslanden koppelt aan investeerders

Het past net. Met zes investeerders zitten we rond het bureau van Margaret, een van onze ondernemers in Oeganda. Margaret navigeert moeiteloos in haar uitgebreide Excel-spreadsheet. Met haar accountancy achtergrond beantwoordt ze feilloos iedere vraag over haar financiële plan.

Af en toe doet ze een greep in de stapel contracten voor haar op tafel: samenwerkingsovereenkomsten met NGO’s, intentieverklaringen van boerencoöperaties, offertes van leveranciers. Uit alles blijkt: Hier zit een ervaren en gedreven onderneemster.

Creëren van mogelijkheden

Als de prognoses van Margaret werkelijkheid worden, dan creëert ze met haar nieuwe bedrijf 50 banen voor jonge mensen en vergroot ze de productiviteit en inkomsten van meer dan 3000 kleine boeren. Hoe? Door landbouwmachines, zoals mini-tractoren, te verhuren aan boeren, die nu afhankelijk zijn van handenarbeid.

De kosten van verhuur worden meer dan gecompenseerd door de hogere oogst en dus inkomsten. Bijkomend voordeel is dat de kinderen van deze boeren, die nu vaak op het land werken, gewoon naar school kunnen.

Financiering

Het ontbreekt Margaret niet aan wilskracht, noch aan competenties of een goed plan. Waar Margaret naar op zoek is, is financiering. De bank is terughoudend aangezien het een nieuw business model betreft. Investeringsfondsen zijn positief tegenover het plan, maar willen eerst resultaten zien. Vandaar dat Margaret nu in gesprek is met informele investeerders uit Nederland en België.

En met succes; drie van de zes investeerders aan tafel slaan de handen ineen en lenen haar 50,000 euro. Dit, in combinatie met haar eigen inbreng van 55,000 euro volstaat om een pilot uit te voeren, waarmee ze hopelijk vervolgfinanciering kan aantrekken via een investeringsfonds.

Goed ondernemerschap

Het verhaal van Margaret is niet uniek. Er zijn talloze getalenteerde en gedreven ondernemers in ontwikkelingslanden, die meer dan een steentje bijdragen aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in hun land.

Er zijn talloze getalenteerde ondernemers in ontwikkelingslanden.

Ondernemers die er in slagen om creatieve en innovatieve business modellen te ontwikkelen voor consumenten, die niet meer dan een paar dollar per dag te besteden hebben.

Die er in slagen, door goed ondernemerschap, om financieel en maatschappelijk rendement te combineren. Echter worstelen zij, net als Margaret, ook met het aantrekken van financiering om hun bedrijf te laten groeien en hun impact te vergroten.

Risico versus rendement

Zou ú geld lenen aan Margaret? In alle redelijkheid, de risico’s zijn hoger dan een investering in eigen land. Ongeacht de intentie en competentie van Margaret, is de realiteit dat zij woont en werkt op 10,000km afstand, in een land met een ander politiek klimaat en een minder harde munt.

Echter, tegenover de risico’s staat ook een hoger rendement, niet alleen financieel maar ook of misschien vooral, een sociaal rendement. Investeren in Margaret, levert een positieve bijdrage aan het leven van tenminste 3050 gezinnen. Niet voor niets noemen wij deze ondernemers ‘development catalysts’.

Investeren in 2017; investeren over de grenzen. Niet alleen voor een hoog rendement maar ook voor het beeld van Afrika, dat we te weinig zien in de media, namelijk het beeld van het potentieel en de innovatiekracht van jong, Afrikaans ondernemerschap.