“Simpelweg geld doneren is te vrijblijvend van beide kanten”, vindt private investeerder Sjoerd Komen. “De ontvanger wordt niet geprikkeld om de donatie zo te gebruiken dat het optimaal rendement oplevert voor het bedrijf en de gever is weinig betrokken bij wat er met het geld gebeurt.”

Bijdragen aan ontwikkeling

Komen wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen in bijvoorbeeld Oeganda, maar is overtuigd dat traditionele ontwikkelingshulp daarvoor niet de meest effectieve manier is.

Carla Brokking onderstreept dat: “Juist door zakelijke initiatieven ook op een zakelijke manier te ondersteunen vergroot je de kans van slagen. Wij willen een blijvend effect zien en dat is alleen mogelijk als er sprake is van een multiplier zodat de investering op verschillende niveaus doorwerkt.”

Rendement

Het gaat veel investeerders niet zozeer om het rendement dat zij kunnen maken maar om de impact die hun investering heeft. Duurzaamheid is hierbij een belangrijke focus en dat betekent dat een investering uiteindelijk wel geld moet opleveren.

“Op die manier is het mogelijk om steeds opnieuw projecten te ondersteunen.” Brokking zoekt niet alleen een manier om haar geld goed in te zetten. “Ik hoop dat ik ondernemers verder kan helpen door mijn netwerk in te zetten en door hen te adviseren vanuit mijn kennis en ervaring.” 

Betrokkenheid

Het op deze wijze koppelen van Nederlandse investeerders aan ondernemers in ontwikkelingslanden werkt vooral omdat er sprake is van wederzijdse belangen en betrokkenheid. Wie geld investeert, loopt een risico.

De ondernemer in wiens bedrijf wordt geïnvesteerd loopt risico met het geld dat hij zelf in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd en staat bovendien vaak persoonlijk garant voor het nakomen van zijn verplichtingen. Daardoor zullen beide partijen zich ervoor inspannen dat de investering leidt tot blijvend succes.

Onbekende markten, andere culturen

Natuurlijk kunnen investeerders zelf onderzoek doen naar bedrijven die gebaat zijn bij een financiële injectie. Maar dat is niet eenvoudig. Behalve de taal vormen ook cultuurverschillen een barrière en de markt is moeilijk te doorgronden.

Een schakel tussen de investeerder en de ondernemer is onmisbaar.

Wie interesse heeft in een Nederlands bedrijf, krijgt alle cijfers te zien en kan zelf financieel onderzoek doen. Dat is in veel Afrikaanse landen niet het geval. “Als je niet beschikt over kennis van de lokale markt en de gebruiken van het land of de regio, is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om te achterhalen welke bedrijven groeipotentie hebben”, stelt Komen.

Schakel tussen investeerder en ondernemer

Om die barrière te slechten is volgens Komen en Brokking een schakel tussen de investeerder en de ondernemer onmisbaar. Ze stellen voor hun investeringen bovendien als voorwaarde dat het bedrijf wordt begeleid bij het maken en uitvoeren van hun businessplannen. “Zo verklein je de risico’s en vergroot je de kans op succes.”

Ook investeren?

Wilt u ook ondernemers verder helpen en hen adviseren vanuit opgedane kennis en ervaring? Lees hier het artikel over hoe BiD Network hierbij helpt.