Claire van der Kleij

Claire van der Kleij
AgriProFocus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire van der Kleij van AgriProFocus in Zambia vertelt dat vrouwen een belangrijke maar onderschatte rol hebben in verschillende agrarische waardeketens. Ze werken volop mee in agrarische bedrijven, maar het zijn de mannen die beslissingen nemen en ook de financiën beheren.

“Vrouwen behoren tot de armsten onder de bevolking. Geld dat wordt verdiend, gebruikt de man voor het bedrijf of voor eigen pleziertjes. Het gaat nauwelijks naar het huishouden. De vrouw heeft weinig geld om bijvoorbeeld de kinderen te onderhouden en hun gezondheid te verbeteren.”

Geen toegang

Dit heeft niet alleen sociale, maar ook economische gevolgen. Terwijl vrouwen vaak het meeste werk op het land doen, hebben ze geen toegang tot productiemiddelen Bedrijven sluiten contracten af met de mannen die daarmee toegang hebben tot inputs, trainingen en een zekere afzetmarkt.

Daarom zet AgriProFocus zich in om de situatie te verbeteren. Dat gebeurt met het Gender in Value Chains Coaching Trajectory, met trainingen en coaching gericht op boeren en bedrijven. Van der Kleij legt uit: “Het doel is om vrouwen meer te betrekken in waardeketens.

Het leidt tot oplossen van obstakels, tot verhoging van productiviteit, efficiëntie en het positieve imago van het bedrijf.

Het gaat om emancipatie van vrouwen, zodat zij een beter inkomen krijgen en bijvoorbeeld onderwijs kunnen volgen. Maar het gaat ook om bewustwording bij de mannen ten aanzien van de rol die vrouwen vervullen in het familie bedrijf. Bedrijven die opkopen van kleine boeren worden geattendeerd op de waarde dat het werk van vrouwen toevoegt aan de kwaliteit van het geleverde product.

Daarnaast worden werkgevers in de ontwikkelingslanden erop gewezen speciale aandacht te besteden aan werkomstandigheden voor vrouwen. In beide gevallen leidt het oplossen van obstakels, die vrouwen ervaren, tot verhoging van productiviteit, efficiëntie en het positieve imago van het bedrijf.

Resultaten

Van der Kleij ziet al wel resultaten van het traject en de trainingen. Een katoen bedrijf koopt inmiddels dertien procent van haar katoen van vrouwen groepen. Tot voorheen was dit slechts zeven procent.

Daarnaast heeft een bedrijf, actief in de zaden en kunstmest branche, een omzetstijging van veertig procent gerealiseerd, nadat zij meer vrouwelijke verkopers hebben ingehuurd. Deze voorbeelden tonen aan hoe de aandacht voor gender voordelen oplevert voor zowel vrouwen als bedrijven.