Tips
 

  • De Nederlandse overheid zet regelmatig handelsmissies op naar opkomende markten. Dit is een beschermde omgeving om een land beter te leren kennen.
  • Elke sector kent diverse beurzen, vaak in plaatsen als Frankfurt, Londen, Milaan of Parijs. Een goed startpunt voor ondernemen in het buitenland.
  • De overheid heeft diverse programma’s op touw gezet, gericht op de ondersteuning van investeringsprojecten in opkomende markten.

“Ons programma is meer dan dertig jaar geleden begonnen als Nederlands publiek-privaat samenwerkingsprogramma met ontwikkelingslanden. Inmiddels helpen we in zeventig landen zo’n tweeduizend ondernemers per jaar met de kennis van circa 3000 vrijwilligers die hun sporen in het bedrijfsleven ruimschoots hebben verdiend.

Zij adviseren op alle denkbare terreinen. Van logistiek tot lastechniek, van horeca tot houtbewerking. Doordat we door de jaren heen veel contacten hebben opgebouwd in diverse landen en een groot bedrijvennetwerk in Neder- land hebben, zijn we in de positie om geadviseerde organisaties aan Nederlandse bedrijven te koppelen. Op die manier zijn al talloze handelsbetrekkingen met Nederland ontstaan.

Vanuit die positie kan ik wat algemene trends schetsen over zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Wat we merken is dat ontwikkelingslanden niet stil staan. Veel van deze landen behoren nu tot de emerging markets. Een speciale vermelding wil ik daarbij maken voor de ring van landen rondom West-Europa, van Marokko tot Wit-Rusland. Landen die voor Europa van groot belang zijn. De huidige ontwikkelingen in Noord-Afrika en Syrië geven dat ook aan.

Interessante markten

Welke markten opkomend zijn en kansen bieden is een heel algemene vraag, waarop je alleen maar een heel algemeen antwoord kunt geven. Een land met veel mensen en veel groei als Nigeria bijvoorbeeld; je kunt veel zeggen van hoe men er met mensen omgaat, maar feit is dat het een interessante markt blijft. Een land dat onderbelicht blijft, is bijvoorbeeld Botswana.

Hoe verder weg, hoe lastiger het wordt voor de meeste Nederlandse bedrijven.

Iedereen noemt China als land met de grootste groei de laatste twintig jaar, maar Botswana groeide in veertig jaar tijd bijna 10 procent per jaar. Een land met een stabiel regime dat rijk is aan grondstoffen. Toch zijn deze landen voor ons vaak nog erg ver weg, de grote internationaal actieve bedrijven buiten beschouwing latend. Hoe verder weg, hoe lastiger het wordt voor de meeste Nederlandse bedrijven.

Daarom organiseert onze overheid in samenwerking met het bedrijfsleven ook handelsmissies om de sprong beter te kunnen maken. Dit is een wat meer beschermde omgeving om een land beter te leren kennen. In een aantal sectoren liggen er zeker goede kansen voor Nederlandse ondernemers. Voedselvoorziening bijvoorbeeld: wij hebben geleerd op een kleine oppervlakte een hoge productie te halen. Of in bloemen: waar in het Westland niet overal ruimte is, bieden veel landen juist wel deze mogelijkheid.

BNP uit buitenland

Wij verdienen ons geld en daarmee onze levensstandaard voor een groot deel met de handel in het buitenland. Als ondernemer kijk je ook graag verder dan je neus lang is. Je kijkt naar je buurlanden, naar Europa en daarna ligt eigenlijk de hele wereld voor je open. Heel veel Nederlandse bedrijven zijn al actief in opkomende markten.

Bijvoorbeeld onze bagger-bedrijven, die zijn toonaangevend. Onze lange traditie van vechten tegen het water is wereldwijd uit te venten. Ook onze veehouderij zit overal ter wereld. Het gebeurt dus al, opkomende markten zijn allang de hype voorbij. Grenzen bestaan eigenlijk niet meer.”