Jaap Westland

Jaap Westland
Directeur van aanbieder in slaapsystemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goede nachtrust is essentieel. Zeker voor de profsporter die op cruciale momenten een topprestatie moet neerzetten. Nederlands olympische en paralympische sporters sliepen in Rio op speciale kussens en matrassen. De leverancier van deze collectie werkt samen met NOC*NSF en steunt onderzoek naar nachtrust en topsport.

Een sterk staaltje sportmarketing? Wel volgens Jaap Westland, directeur van de aanbieder in slaapsystemen. In sponsoren om het sponsoren gelooft hij niet. Wel in positief bijdragen aan de conditie van topsporters en de sportwereld “een beetje beter maken”. Om die reden werden er, nog voordat TeamNL in Rio arriveerde, 250 nieuwe matrassen en bijbehorende ‘athletic pillows’ afgeleverd op de compound ter plaatse. Een goede nachtrust is immers onontbeerlijk in de strijd om een (gouden) plak.

Het is een manier om je in de kijker te spelen. En het leverde het bedrijf de nodige exposure op. “Een directe return on investment is moeilijk te definiëren. Wel is er de laatste jaren sprake van continue groei, elk jaar zo’n 10 tot 12 procent. Er is onherroepelijk een verband tussen onze inspanningen in sport en onze verkoopresultaten.”

Referenties van topsporters

Naast het krijgen van exposure, hoopt het bedrijf wat te leren van de topsportwereld om zodoende de eigen producten te verbeteren. Zo werkt de leverancier al vanaf 2001 met prominenten sporters  als Dennis van der Geest, Mark Tuitert, Epke Zonderland en Marlou van Rhijn. “Dat sloeg enorm aan.

Slaap biedt herstel voor en na (zware sportieve) inspanning. Zonder goede slaap geen progressie.

Inmiddels zijn er 350 Nederlandse topsporters die gebruik maken van onze slaapsystemen. De sportwereld komt nu naar ons met aanvragen. Sommige sporters hebben in het olympisch dorp kennisgemaakt met onze producten en willen er nu thuis ook op slapen. Onder hen ook grote olympisch kampioenen, met wie we geen zichtbare samenwerking aangaan maar die we wel heel tevreden kunnen stellen met een goed slaapsysteem.

Voor topsporters is goede nachtrust ontzettend belangrijk. Al geldt dat natuurlijk net zo goed voor “gewone” Nederlanders van wie steeds meer wordt gevraagd door de werkgever, wat weer de nodige effecten heeft op hun lichaam. De omstandigheden rondom je slaap moeten optimaal zijn, dat wordt vaak onderschat”, zegt hij.

Hoewel het bedrijf zelf al onderzoek laat verrichten naar factoren zoals ergonomie, is er nog relatief weinig bekend over de verhouding tussen slaap en (sport)prestaties. In de samenwerking met NOC*NSF (die dateert van 2008 en tot nu toe onder meer bestond uit het leveren van matrassen en kussens aan de Nederlandse equipe in
Peking, Vancouver, Londen en Sochi) vindt Westland het tijd om een stap verder te gaan.

Slaaponderzoek

Sinds dit jaar verleent de aanbieder financiële steun aan een slaaponderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en NOC*NSF. Onderwerp hierin zijn olympische sporters en hun nachtrust. Onderzocht wordt wat goede slaap nu echt doet; ’s nachts, maar ook overdag, in de vorm van powernaps.

Voor NOC*NSF kwam de steun als geroepen. De sportorganisatie probeert al sinds 2012 het belang van nachtrust in topsport op de agenda te krijgen. Vier jaar geleden werd vanuit dit initiatief contact gelegd met onder-zoekers van de Radboud Universiteit en is een gezamenlijk onderzoeksproject gestart om essentiële randvoorwaarden voor de slaap van topsporters goed in beeld te brengen.

“Slaap wordt vaak onderschat. Hoewel een beroemde quote van Joop Zoetemelk was dat ‘de Tour wordt gewonnen in bed’ is het onderwerp de 35 jaar daarna aardig weggezakt.

Kamiel Maase

Kamiel Maase
Performance Manager Sport Science & Innovation NOC*NSF

Jammer, want slaap biedt lichamelijk en geestelijk herstel voor en na (zware sportieve) inspanning. Zonder goede slaap geen progressie.

Best vreemd dus eigenlijk dat er tot in de puntjes nagedacht wordt over alle aspecten in een trainingsprogramma maar dat slapen een ondergeschoven kind is”, zegt Kamiel Maase, performance manager sport science & innovation bij NOC*NSF.

Meer halen uit de slaap

NOC*NSF en de Radboud Universiteit verzamelden sinds de start van hun onderzoeksproject slaapgegevens van 99 topsporters. Hieruit bleek onder meer dat deze groep gemiddeld iets meer tijd nodig heeft om in te slapen dan “gewone” mensen en bovendien bovengemiddeld lang wakker ligt gedurende de nacht. Er is meer uit de slaap te halen bij hen, zegt Maase.

“Slechter inslapen en wakker worden bevorderen het functioneren niet en dit geldt natuurlijk ook voor de sportieve prestaties. Voor de sporters en coaches was het interessant om inzicht te krijgen in hun slaap. In pilots gebruiken we nu interventies, zoals aanpassingen in licht en temperatuur om de slaap verder te optimaliseren. Het nieuwe onderzoek naar powernaps vormt hierop een mooie aanvulling.”

Powernaps

Het eerste onderzoek zit in de laatste fase. Het project dat zich bezig houdt met de zin en onzin van powernaps gaat binnenkort van start. Dit onderwerp leeft sterk in de sportwereld. Door veel topsporters worden op gezette tijden al verkwikkende dutjes gedaan, vervolgt Maase.

Het is denkbaar dat er op termijn aanpassingen worden gemaakt in trainingsprogramma’s.

“Maar er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de invloed die ze hebben op de sporters en hun prestaties, op welke tijdstippen ze het best kunnen plaatsvinden en hoe lang voor of na een training of de nacht je ze moet houden. Ook interessant is hoe powernaps zich verhouden tot een verblijf op een ander continent en eventuele jetlags.”

Harde bedden

Intussen kijkt Westland belangstellend uit naar de uitkomsten van het slaaponderzoek. Eventuele waardevolle resultaten kunnen wat hem betreft een positief effect hebben op topsport. “Het is zeker denkbaar dat er op termijn aanpassingen worden gemaakt in de trainingsprogramma’s. Al hangen sportieve prestaties natuurlijk van onnoemelijk veel factoren af.

Toch denk ik dat de slaapomstandigheden op de laatste Spelen in Rio een positieve bijdrage – hoe klein misschien ook - hebben geleverd aan de successen. Wie tijdens een verblijf bijvoorbeeld harde bedden treft, voelt natuurlijk de impact op het gestel. Is die randvoorwaarde getackeld, dan hoeven sporters zich daarover in ieder geval geen zorgen te maken in hun focus op de wedstrijd.”