Veel meer dan voorheen staat de golfer nu zelf centraal. “Dat was nodig ook. Voorheen dachten we dat als de greens er maar mooi bijlagen, de bunkers netjes aangeharkt waren, en de regeltjes goed op papier stonden, alles wel goed zou komen. Tegenwoordig weet ik dat het om de mensen gaat. De mate waarin zij het naar hun zin hebben, bepaalt het succes van een golfbaan. Want, mensen binden mensen.’’

Bij de NVG is het merendeel van de commerciële golfcourses en verenigingsbanen in Nederland aangesloten. De branche- en werkgeversorganisatie groeide met name begin deze eeuw snel, van zestig naar honderddertig leden. “We behartigen hun belangen en signaleren trends en ontwikkelingen. Die bevindingen delen we met onze leden. Iedere accommodatie kiest echter zijn eigen strategie.’’

De economische crisis had evenwel zijn weerslag.

“Onze branche heeft lang geprofiteerd van de ontwikkeling van de middenklasse. Vijftien jaar geleden ging het velen voor de wind en kon er veel. Zo niet alles. Daar paste ook golfen bij. Steeds meer mensen gingen het doen en het aantal banen nam toe.’’ De economische crisis had evenwel zijn weerslag. Bedrijfsabonnementen werden opgezegd.

Nieuwe generatie, andere wensen

Klootwijk: “Maar het was niet dat alleen. De nieuwste generatie heeft andere wensen. Er wordt tegenwoordig bijvoorbeeld meer en meer in evenementjes gedacht, golfers willen iets doen met vrienden. Ze sluiten niet meer per definitie een jaarabonnement af, willen flexibelere producten. Met het aanbieden van een losse greenfee, een kaartje voor één keer, ben je er niet.

Er hoort een sociale structuur bij. Heeft de nieuwkomer het naar de zin, met gelijkgestemden, dan komt hij of zij de volgende week weer. En daarna nog veel vaker.’’ Golf werd lange tijd als elitair gezien, maar is hedendaagse echt laagdrempelig. Klootwijk: “Al zijn er nog altijd een aantal banen dat zich als zeer exclusief profileert. Ook daar is een kleine beperkte, maar kapitaalkrachtige markt voor.

Aan de andere kant van het spectrum zitten de banen met een sterk open karakter, zoals Spaarnwoude en Delfland. Waar iedereen direct de baan op kan stappen. Beide vergaat het goed. Banen die er tussenin zitten én op twee gedachten hinken, hebben het lastiger.’’
De NVG signaleert dat het binnenhalen van nieuwe spelers vooral werkt door ze aan te spreken op hun behoefte om samen met anderen te sporten. Tribalmarketing is voor menig golfbaan de weg naar meer succes.

Golf werd lange tijd als elitair gezien, maar is hedendaagse echt laagdrempelig.

“Er is nog altijd een toename in het aantal zestig-plussers dat golft.’’ Klootwijk propageert evenwel een grotere diversiteit in sekse en leeftijd. “De ene golfbaan snapt beter dan de andere dat je feitelijk voor elke leeftijdsgroep aantrekkelijk moet zijn. Op golfbaan Welschap in Eindhoven is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal keer per maand met vrienden, onder het genot van een hapje en drankje én de klanken van een DJ, af te slaan op de driving range. Dat trekt steeds meer dertigers en veertigers.”

Tuurlijk fronst de oude garde op zulke momenten de wenkbrauwen. ,,Veranderingen zijn eng’’, lacht Klootwijk bezwaren weg. “Twijfelaars moeten beseffen dat iedereen gebaat is bij een gezonde vereniging, bij een tevreden ondernemer. Een stil clubhuis is per definitie niet gezellig. Je ziet trouwens steeds meer banen het clubhuis ook verhuren voor trouwerijen of jubileumfeestjes. Dat geeft reuring en energie.’’

De oplossing lijkt gevonden

De bestedingen in de aan de baan gelieerde horeca en de golfshop zijn in de eerste maanden van 2015 gestegen. En ook het aantal boekingen neemt toe. “Er wordt weer iets meer uitgegeven.’’ Een stijging van het aantal jeugdleden blijft echter nog uit. Dat is zorgelijk, iedere sport is gebaat bij aanwas van onderuit. De oplossing lijkt gevonden. Klootwijk: “Golf is sinds jaar en dag als een individuele sport neergezet.

Daar zijn we jarenlang mee weggekomen, maar dat willen we nu met name voor de jeugd veranderen. Golf moet een teamsport worden. Jongeren willen graag onderdeel zijn van een team, een ploegje met elkaar vormen. Samen winnen of verliezen, samen plezier maken. We zien het aan voorbeelden uit de Verenigde Staten, waar de PGA junior league wordt gespeeld, dat het werkt.’’

In Nederland is maar liefst één op de drie golfers een vrouw.

Ook vrouwen verdienen extra aandacht. Weliswaar is in Nederland liefst één op de drie golfers een vrouw, feit is wel dat ze moeite hebben het overal direct gezellig te vinden. Klootwijk: “Wij vinden het een hele goede ontwikkeling dat steeds meer dames op managementfuncties bij golfbanen terechtkomen. Zij hebben toch meer empathie, snappen beter wat nodig is om iedereen zich thuis te laten voelen. Mannen vinden het al snel gezellig, als ze maar een paar ballen kunnen slaan en bier kunnen nuttigen. Terwijl gastvrijheid en sfeer meer is dan dat.’’

Als lichtend voorbeeld noemt Klootwijk de Ierse Leopardstown Golf Club, nabij Dublin. De baan, deels op het middenterrein van een paardenracebaan, heeft weinig allure. Maar terwijl in Ierland slechts één op de acht golfers vrouw is, telt deze club wel liefst vijfentwintighonderd vrouwelijke leden. “Zij zijn allemaal lid van één van de vijfentwintig societies binnen de vereniging en doen de gekste dingen samen. Het bewijst dat mensen zich wel willen verenigen, als ze er maar gelijkgestemden vinden.’’