Actief beleggen

Oprichter en directeur van Laaken Asset Management, Jolmer Gerritse, sinds 1971 werkzaam in de financiële dienstverlening en medeoprichter van SNS Securities, wilde terug naar de essentie. Simpelweg actief beleggen in een selectie van goede aandelen, obligaties, vastgoedondernemingen en edele metalen.

Hij meende een behoefte in de markt te zien. Tien jaar na de oprichting blijkt dit ook daadwerkelijk zo te zijn. De modelportefeuilles van Laaken hebben hun samengestelde referentie indices sinds 2007 zichtbaar weten te verslaan.

“Laaken is conservatief en research gedreven,” vertelt Gerritse. “Op basis van zorgvuldige economische fundamentele analyse stellen wij beleggingsportefeuilles voor onze cliënten samen. Daarin onderscheiden wij ons van andere collega’s.” Daarnaast werkt de vermogensbeheerder vanaf de allereerste dag op een transparante manier. Gerritse; “Wij hebben nooit geld verdiend aan retourprovisies of het doen van transacties.

Onze cliënten hebben altijd alleen een vermogensbeheervergoeding betaald. Mede daarom zijn wij nooit verbonden geweest aan één depotbank en ligt de keuze voor één of meerdere depotbanken bij de cliënt zelf. ” Voor 2014 was het nog heel gangbaar, dat vermogensbeheerders werkten met retourprovisies, waarvan niet altijd zichtbaar was hoe deze werden opgebouwd. Na 2014 is het werken met retourprovisies verboden.

Werkwijze

Laaken belegt zo min mogelijk in producten of fondsen. “Wij beleggen direct in aandelen en obligaties voor onze cliënten,” vertelt Sem Ongering, sinds 2014 partner bij Laaken. “Dat betekent dat wij voor onze cliënten veel nauwer kunnen sturen in welke bedrijven, regio’s of sectoren wordt belegd. Wij leggen de nadruk op solide ondernemingen, die een sterke balans en dus weinig schulden hebben.

Doordat wij kiezen voor solide ondernemingen beperken wij het kredietrisico.
 

Ook kunnen cliënten binnen onze strategie beleggen in verschillende valuta. Doordat wij kiezen voor solide ondernemingen beperken wij het kredietrisico. Hierdoor lopen cliënten minder risico op een faillissement in de portefeuille.” Naast meer zeggenschap over de indeling van hun portefeuille zorgt deze aanpak ervoor dat er geen opeenstapeling van kosten is voor cliënten.

Alle portefeuilles van de vermogensbeheerder zijn opgebouwd uit, aandelen, vastgoedondernemingen, obligaties en edele metalen zoals goud. Ongering: “Dat laatste deel gebeurt wel via een fonds, omdat dat kostentechnisch het meest efficiënte is.”

Liquiditeit en verhandelbaarheid

Sinds de oprichting heeft Laaken binnen vergelijkbare risicoprofielen relatief hoge rendementen voor cliënten behaald. “Dat bevestigt dat onze conservatieve en research gedreven aanpak werkt, “ zegt Ongering. “Daarnaast zorgt de nadruk die wij leggen op liquiditeit en dagelijkse verhandelbaarheid van de portefeuilles ervoor dat de kans op onherstelbare schade in tijden van een correctie wordt verminderd”.

Laaken richt zich op vermogende particulieren, stichtingen en verenigingen. De vermogensbeheerder verwacht dat, nu er een loonstijging in de VS mogelijk lijkt en er een rentestijging te zien is, er weer meer discrepantie zal ontstaan in het rendement tussen operationeel goed en slecht presterende bedrijven.

Ongering:. “De afgelopen jaren is het verschil in rendement tussen goed en slecht presterende bedrijven teruggelopen, vooruitkijkend is het mogelijk dat individuele selectie weer aantrekkelijker wordt. Dat biedt kansen voor ons als actieve vermogensbeheerder.”