Arnold Verhoeks

Arnold Verhoeks
Notaris

Wij willen graag een huis met tuin kopen. We hebben volgens de bank niet voldoende inkomen en spaargeld. Een vrijgezelle tante van mijn man wil ons graag helpen met een belastingvrije schenking. Mag dat?

“In 2017 is het mogelijk om belastingvrij een ton te schenken. Niet alleen aan directe familie, maar aan ieder willekeurig persoon. Tot nu toe mocht er alleen aan eigen kinderen ruim € 53.000 worden geschonken. De overheid stelt wel strikte voorwaarden, dat alleen is al reden genoeg om een notaris in te schakelen.

Degene die ontvangt, mag niet ouder zijn dan 40 jaar en het bedrag moet aantoonbaar worden gebruikt voor de aankoop/verbetering van een eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of de schenking altijd de meest optimale oplossing is.

Wellicht is het in het genoemde voorbeeld slimmer om een ton van de tante te lenen, omdat daarmee de renteaftrek groter is. Een schenking kan in dat geval ook eventueel gefaseerd plaatsvinden. De notaris wijst op meerdere oplossingen, met een nog betere uitkomst als resultaat.”

Mijn testament is 10 jaar oud. Mijn wensen en gezinssituatie zijn onveranderd. Kan ik ervan uitgaan dat mijn testament nog goed is?

“De afgelopen 10 jaar is het nodige in de wet- en regelgeving veranderd. Neem de nieuwe Wet erf- en schenkbelasting. Er is bijvoorbeeld een regeling gekomen voor het bijdragen met eigen vermogen in de zorgbehoefte. Wat betekent dit voor de keuzes die je hebt gemaakt in het testament? Daarnaast is mogelijk in het eigen leven ook het nodige veranderd. De notaris kan al deze veranderingen in de juiste context plaatsen.

In het testament staat bijvoorbeeld nog 7% rente, zijn andere clausules gedateerd of komt door een eerder overlijden de nalatenschap nu niet aan de gewenste personen toe. Doel is altijd het testament zo optimaal mogelijk in te richten op basis van de meest actuele wet- en regelgeving en persoonlijke omstandigheden.”

Wij hebben onlangs iets gelezen over het levenstestament. Dat is toch niets voor ons? Als een van ons iets overkomt, regelt de ander de zaken wel. Of zien wij iets over het hoofd?

“Veel mensen denken nog steeds dat je voor elkaar mag tekenen. Ik ben getrouwd, dus ik mag jou vertegenwoordigen maar dat staat nergens in de wet. Dat kan een probleem zijn als een van beiden niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Denk aan de verkoop van de woning, het doen van schenkingen, of wijzigingen op de bankrekening. Hiervoor zijn de handtekeningen van beide echtgenoten nodig. De meeste mensen staan hier niet bij stil. Dit kun je goed regelen door tijdig een levenstestament op te stellen of in ieder geval een volmacht op te laten stellen waaruit blijkt dat je voor elkaar tekenbevoegd bent.”