Wat bedoelen we met big data? Er is veel verwarring rond de gehypte term. Volgens Rozema gebruikt iedereen de term op de manier die het beste uitkomt. Rozema: “De term is niet zo gelukkig.

Alleen de nodige informatie

Bij big data denk je aan veel data en dat klopt ook, maar de hoeveelheid data groeit nou eenmaal explosief. Voor mij is de essentie van big data dat je op een andere manier omgaat met data. Het heeft dus meer met het proces te maken dan met een specifieke soort data.”

Rozema stelt dat business intelligence veel top-down wordt benaderd. “Wat is mijn bedrijfsstrategie en wat voor prioriteiten komen daar uit? Als je dat weet kan je vrij rechtlijnig bepalen welke informatie je nodig hebt om bepaalde KPI’s te kunnen meten. Op deze manier verzamel je alleen die informatie die je nodig hebt, de rest gooi je weg.

Tegelijkertijd breekt het besef door dat we uit al die data die we verzamelen veel meer kunnen halen dan we nu doen.

Data verzamelen

De laatste jaren zie je de kosten voor opslag van data steeds goedkoper worden en tegelijkertijd breekt het besef door dat we uit al die data die we verzamelen veel meer kunnen halen dan we nu doen. Dat leidt tot een proces waarbij je zoveel mogelijk data verzamelt en daarna onderzoekt welke inzichten je uit die data kunt halen.

Onze uitdaging is om oplossingen te leveren waarbij de eerste investering laag is en je snel komt tot wat de data je gaat geven. Er is geen probleem om bedrijven ervan te overtuigen dat ze hier iets aan gaan hebben en dat het belangrijk is. Maar hoe je er dan concreet wat mee gaat doen is een ander verhaal.”

Juiste omgang met klantgegevens

Volgens Rozema begeven we ons in een tijd waarin de technische mogelijkheden enorm aan het toenemen zijn, maar waarin nog niet voldoende is nagedacht over de gevolgen. “Er wordt wel gezegd dat data de nieuwe olie is. Waar de wereld decennialang op olie heeft gedraaid, wordt data nu de belangrijkste drijver van welvaart. Die analogie is mooi door te trekken naar privacy. Vandaag de dag worden oliemaatschappijen afgerekend op milieuvervuilende activiteiten. Dat gaat in de toekomst op voor bedrijven die niet goed omgaan met klantgegevens.

Voor Microsoft is het prioriteit om de individuen die wij kennen zo goed mogelijk in staat te stellen om zelf aan te geven wat wij met hun data mogen doen. Want wat niemand wil, is dat consumenten met geen enkel onderzoek meer willen meedoen omdat ze bang zijn dat hun informatie misbruikt wordt.”