Sinds de economische crisis is bij deze instanties echter 40 miljard euro aan bedrijfsleningen verdampt en het gat is nog niet gedicht. “In Nederland is nog geen sprake van een bruisende alternatieve financieringsmarkt”, zegt Rob Wolthuis, secretaris financiering bij ondernemersorganisatie MKB Nederland. “Al zijn we wel iets verder dan zeg, drie jaar geleden. Positief is dat de economie aantrekt. Daardoor zal de vraag naar financiering toenemen en kunnen nieuwe aanbieders doorgroeien.”

Wolthuis ziet dat naast de banken mondjesmaat andere aanbieders van krediet opkomen. “Ondernemers zijn hier vaak nog huiverig voor en willen graag dat deze partijen zich eerst bewijzen.” Het gaat dan, bijvoorbeeld, om crowdfundingplatforms, debiteurenfinanciering en mkb-fondsen.

Om een échte omslag te bewerkstelligen in de financieringsmogelijkheden, zijn volgens Wolthuis twee veranderingen noodzakelijk. “Banken moeten zich niet meer alleen focussen op hun eigen domein, maar samen met bijvoorbeeld accountants een adviserende rol op zich nemen op het gebied van alternatieve financieringen. Als vertrouwde partij kunnen zij zorgen voor een ‘warme’ introductie bij nieuwe spelers op de markt.”

Van belang daarbij is dat er in de Nederlandse financieringswereld georganiseerde afspraken moeten worden gemaakt, meent Wolthuis. “Niet alleen vanuit de banken en nieuwe aanbieders zelf, maar ook De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten moeten zich hiermee bemoeien. Er zijn duidelijke kaders nodig.”

Ondernemers op hun beurt moeten transparanter worden, zegt Wolthuis. “Ze moeten open willen zijn, hun jaarcijfers voor een bredere doelgroep beschikbaar maken. Zo weten nieuwe financiers welke bedrijven interessant zijn om in te financieren.” Hij noemt Amerika als ‘lichtend’ voorbeeld. “Daar vergaart 80% van de ondernemers al het eigen kapitaal en komt slechts 20% bij de banken vandaan. In Nederland is dat nog andersom.”