Jeff Taylor

Jeff Taylor
Hoofd vermogensbeheerder van de European Equities Fund bij Invesco Perpetual

De verkiezingen in Amerika en de Brexit heeft wereldwijd voor veel onrust gezorgd bij beleggers. Dit komt vooral door een groot verschil tussen de perceptie en realiteit van de marktontwikkelingen vertelt Jeff Taylor, hoofd vermogensbeheerder van de European Equities Fund bij Invesco Perpetual en verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal Europese aandelenfondsen.

Taylor is al ruim dertig jaar werkzaam in de financiële sector. “Wij leven in een wereld waarin 24 uur nieuws vergaard wordt. Al dat nieuwsgeweld zorgt voor een  korte termijn kijk op markontwikkelingen. Mensen zijn onterecht in paniek geraakt door de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Engeland.

De impact van de  Amerikaanse verkiezingen en de Brexit is minder ernstig dan het heersende gevoel heeft doen vermoeden. De verkiezingsuitslag in de VS heeft,  in tegenstelling tot de verwachtingen, juist een boost gegeven aan de economische activiteit en een positieve bijdrage geleverd aan de inflatie.”

Standvastigheid

Taylor benadrukt dat het essentieel is dat beleggers vooral standvastig blijven in de manier waarop zij beleggen en zich niet moeten laten leiden door de volatiliteit van de markt of de populistische golf die nu door meerdere Europese landen gaat. “De afgelopen jaren heeft men zich veel zorgen gemaakt over een mogelijk risico van deflatie, terwijl in werkelijkheid de eerste voorzichtige tekenen van inflatie zich aandienen.

Deze trend zal zich in 2017 voortzetten, zowel in Europa als wereldwijd. Daarnaast waren er veel zorgen over Europa’s vermogen om winstgroei te generen bij bedrijven, terwijl dat nu ook langzamerhand begint door te komen.  De cijfers van het tweede en derde kwartaal zien er goed uit. Natuurlijk zijn er problemen in de wereld, maar die hebben een minder grote invloed op de financiële markt dan men neigt te denken.”

Beleggingsstrategie

Uiteindelijk gaat het  binnen de aandelenmarkt om feiten en harde  economische data. De ontwikkelingen uit het verleden zijn een belangrijke leidraad bij het maken van prognoses.  “Het beleggen gebeurt op een actieve manier in fondsen (valuation-focused active fund management). Dat gaat vanuit een waarde-gerichte benadering. Dat betekent dat er gekeken blijft worden naar sectoren die de beste waarde bieden op de markt.

Belangrijk is om beslissingen niet te laten leiden door momentum factoren, zoals bijvoorbeeld politieke verkiezingen.

Tevens wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in het verleden en tegelijkertijd wordt er geprobeerd te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk is om beslissingen niet te laten leiden door momentum factoren, zoals bijvoorbeeld politieke verkiezingen. Sterker nog, bij korte termijn volatiliteit in de markt die veroorzaakt wordt door dergelijke factoren, zal er juist geëxploiteerd moeten worden door aandelen te kopen waar anderen verkopen. 

Oftewel het kopen van, onder betere voorwaarden, van die aandelen waarvan gedacht wordt dat zij voor de langere termijn zullen worden ondergewaardeerd. Dit in tegenstelling tot veel andere beleggingsstrategieën, die wel deze korte termijn manier van denken hanteren. Dergelijke strategieën gaan onterecht uit van de simplistische veronderstelling dat stijgende prijzen van activa zullen blijven stijgen en dalende prijzen nog verder zullen zakken.

Met een goed gespreide en solide portefeuille  zal op de lange termijn meer rendement  worden behaald voor cliënten, zelfs als zich in de tussentijd roerige tijden voordoen.” De topman schroomt niet om steeds op zoek te gaan naar nieuwe investeringsmogelijkheden in uiteenlopende landen. Een goede mix van bottom-up en top-down beleggingsstrategie is raadzaam bij het samenstellen van solide portefeuille meent Taylor. 

De eerste aanpak richt zich op de analyse van individuele aandelen. Bij bottom-up beleggen richt de belegger haar aandacht op een specifiek bedrijf in plaats van op de sector waarin deze opereert of op de economie als geheel. Bij deze strategie wordt zeer nauw gekeken naar het management van het bedrijf, de geschiedenis, business model, groeivooruitzichten en ander bedrijfskenmerken. Bij een top- down beleggingsstrategie wordt wel rekening gehouden met macro-economische omstandigheden.

Toekomst minder negatief

Bij beleggers overheerst nog steeds scepticisme als het gaat om de aandelenmarkt. Zo maken beleggers zich zorgen over de zwakke wereldwijde en Europese groei, de politieke onzekerheid, de deflatie die maar niet lijkt  te verdwijnen en de winstgroei van bedrijven. Toch ziet, al met al, de toekomst er niet zo negatief uit volgens Taylor.

“De Europese economie presteert veel beter dan de zeer lage marktverwachtingen. Dat komt vooral door veerkrachtige binnenlandse vraag. Na verscheidene jaren waarin consumenten onder consumeerden en beleggers onder investeerden, zien we een gestage pick-up in consumptie en een voorzichtig toename in investeren. Dat blijkt ook uit de hogere kredietgroei, een herstel van de investerings- en consumptie-uitgaven en structurele hervormingen.

Het belangrijkste blijft echter dat er op een reële manier naar de aandelenmarkt wordt gekeken. Er gebeurt momenteel  veel, politiek gezien, binnen Europa,  maar daar moeten wij ons niet gek door laten maken. Laten wij vooral bij het kijken naar de markt afgaan op de realiteit in plaats van wat wij denken dat er gaat gebeuren.”