Checklist

 

6 tips voor optimalisatie van geldstromen:

 1. Zorg voor een goed managementinformatie-
  systeem (dashboard)
 2. Maak een liquiditeitsplanning
 3. Zorg voor een optimale bedrijfsstructuur
 4. Optimaliseer de Value Drivers
 5. Optimaliseer de kostenvoet van het eigen vermogen
 6. Durf te focussen

Het bestuur van het NIRV zorgt voor waarborging van de kwaliteitseisen die aan Register Valuators worden gesteld. René van Bruggen is in Nederland verantwoordelijk voor waarderingsvraagstukken. “Wij zijn vaak betrokken bij fusies en ruzies. Je brengt partijen bij elkaar, maar je moet ze ook wel eens uit elkaar halen.”

Het filmpje van de toekomst

Van Bruggen is Register Valuator. De meer bekende registeraccountant kijkt vooral achteruit en de Register Valuator kijkt eigenlijk alleen maar vooruit. “Bij het waarderen van ondernemingen kijk ik niet naar de foto van het verleden, maar naar de film van de toekomst. Je beoordeelt niet op basis van wat een onderneming heeft gepresteerd, maar juist wat je er mee kunt doen. Dat is hét waardedenken.”

Denken in geldstromen is volgens Van Bruggen van het grootste belang. “Winst kun je beïnvloeden door boekhoudkundige regels. Je kunt bijvoorbeeld een voorziening vrij laten vallen; dan heb je ineens winst, maar het staat nog niet op je bankrekening.

We proberen de toekomstige geldstromen zo goed mogelijk in te schatten, en vervolgens rekenen we dat terug naar het moment waarop je waardeert. Daarvoor gebruiken we een disconteringsvoet. Dat is niets anders dan de rendementseis die bijvoorbeeld een investeerder stelt.”

Als je de geldstromen wilt optimaliseren, moet de financiële organisatie goed op orde zijn, inclusief een goed dashboard.

Eyeopener

Value Based Management is volgens Van Bruggen voor iedere onderneming van belang, omdat het gaat om de optimalisatie van de geldstromen. “Dat gebeurt vaak met behulp van een SWOT-analyse. Wat is de huidige stand van zaken, wat zijn de sterktes, zwaktes en financiële, fiscale en juridische verbeterpunten? Als je die punten verbetert, verhoog je automatisch de waarde van de onderneming.”

Van Bruggen vertelt dat een onderneming vaak niet weet waarmee het meest wordt verdiend.”Als ik bij de ondernemer aan tafel zit, stel ik die vraag regelmatig. Het uiteindelijke antwoord blijkt vaak een eyeopener. Meten is weten. Als je de geldstromen wilt optimaliseren, moet de financiële organisatie goed op orde zijn, inclusief een goed dashboard. Op die manier kun je op ieder gewenst moment zien wat bijvoorbeeld de bezettingsgraad van je hotel is, welk product het best verkoopt en of je de medewerkers wel op de juiste manier inzet.

Het is allemaal heel basic, maar die informatie heb je echt nodig om je bedrijf goed te kunnen 'sturen'. Dan kun je beter focussen en je geldstromen verbeteren.”

Voldoende flexibel

Specialisten kunnen helpen bij het optimaliseren van geldstromen. Van Bruggen: “Natuurlijk kun je ook veel zelf doen. Zorg ervoor dat je bedrijf voldoende flexibel is. Je moet in staat zijn om in te spelen op veranderingen in de markt. Dat kan niet als je een logge olietanker bent en veel tijd nodig hebt om van koers te veranderen. Dan ben je vaak te laat.

De bedrijven die snel kunnen laveren, lopen vaak vooraan. Het gedwongen van koers wijzigingen moet je voor zijn, het moet je eigen keuze zijn. Steeds meer retailers zijn te laat. Durf je te onderscheiden en te focussen. Ga op zoek naar een rendabele niche. Kijk bij het optimaliseren van de geldstromen vooral naar de langetermijnstrategie. De te kiezen strategie is geen momentopname; de verbeteringen moeten structureel zijn.”

Checklist optimalisatie geldstromen

 • Zorg voor een goed managementinformatiesysteem (dashboard)
 • Maak een liquiditeitsplanning
 • Zorg voor een optimale bedrijfsstructuur
 • Optimaliseer de Value Drivers
 • Optimaliseer de kostenvoet van het eigen vermogen
 • Durf te focussen