Henk Kool
Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Kans op succes verhogen

“Jaren lang werden subsidies verstrekt waarvan het altijd nog maar afwachten was of de projecten succesvol zouden worden. Met revolverende fondsen keert het geld weer terug en kan het later opnieuw worden gebruikt. Deze manier van samen investeren heeft als voordeel dat de kans op succes groter is”, vertelt Henk Kool, wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie te Den Haag.

De pilot die in de gemeente Den Haag gaat draaien bestaat uit een holding, waaronder bij aanvang twee (revolverende) fondsen hangen. Dit zijn het Energiefonds Den Haag (ED) en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED), die respectievelijk kunnen worden ingezet voor innovaties en investeringen in duurzame energie en voor initiatieven ten behoeve van de stimulering van kleinschalige bedrijfsruimte in de wijk. In totaal wordt er 8,86 miljoen euro in de pilot geïnvesteerd.


William van den Bungelaar
Manager Advies bij ERAC

Financiering op maat

“In de fondsen, voor een deel bestaande uit geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kan onder meer worden gewerkt met garanties en leningen. De gelden moeten -al dan niet tegen een rente- terug in het fonds. Het voordeel is dat hiermee ook makkelijker privaat geld is aan te trekken. Het is financiering op maat. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een deelneming vanuit het fonds wordt gecombineerd met een banklening”, vertelt William van den Bungelaar van ERAC.

“Als Europa-expert begeleiden we de gemeente Den Haag in diens pilot, die is gestoeld op de filosofie van JESSICA, dat een afkorting is van Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.” Van den Bungelaar vervolgt: “De systematiek in de Haagse pilot is toekomstbestendig en ‘Europaproof’. Na de nodige marktverkenning, de aanvragen van gelden en een aanbestedingsprocedure waarmee we een onafhankelijke fondsmanager (SVn) hebben aangesteld, is de structuur nu gereed.

Investeerders over de brug

Gemeente Den Haag ziet toe op de maatschappelijke opbrengst, terwijl de fondsmanager een eigen zakelijke financiële afweging kan maken.” De heren weten al een aantal voorbeelden te noemen van projecten die in aanmerking kunnen komen. “Met het oog op de energieambitie van Den Haag is het de bedoeling nu te investeren in projecten die resultaat boeken in CO2- besparing”, zegt Van den Bungelaar.

“Middelen uit het JESSICA-fonds zouden bijvoorbeeld kunnen dienen voor het aansluiten van de internationale zone op duurzame energieopwekking. Veel partijen zijn, gezien de crisis, nog huiverig om in te stappen. Met de maatwerkfinanciering helpen we ze over de brug. Feit is ook dat er minder geld uit Europa komt. Daarom is een slimme manier van investeren, zoals via revolverende fondsen, nodig.”

Nieuw geld, nieuwe initiatieven

Het ‘FRED’-fonds richt zich zogezegd op kleinschalige bedrijfsvestiging in de wijk. Wethouder Henk Kool: “Met de bedrijvigheid die langzamerhand de stad uit is gegaan, is ook de levendigheid weg. Een participeerder in Den Haag was wat dat betreft zo in aanmerking gekomen voor een fonds. Hij veranderde de oude brandweerkazerne in een bedrijfsverzamelplaats. Dat creëert werkgelegenheid en ook leefbaarheid in een wijk.

De ambitie is om de JESSICA-systematiek bijvoorbeeld te koppelen aan The Hague Security Delta, het veiligheidscluster, om bij te dragen aan de financiering van innovatief productontwerp. Het gaat bij deze fondsen niet om het rondpompen van geld, er ontstaat een surplus. Het leidt tot nieuw geld en dus ook weer tot nieuwe initiatieven”, zegt Kool.