Karen Maas
Wetenschappelijk Directeur CSR executive opleiding en assistent professor Erasmus School of Economics

Grote bedrijven ervaren meer druk van buitenaf om te rapporteren over hun duurzame activiteiten dan kleine organisaties. Ondanks de vooruitgang die binnen het Midden en Klein Bedrijf (MKB) zichtbaar is, zijn er volgens Karen Maas vooral veel kleine bedrijven die nog aan de slag moeten met een goede rapportage.

Bijdragen aan maatschappij

Karen Maas is wetenschappelijk directeur van de CSR executive opleiding van ESAA en assistent professor bij de Erasmus School of Economics. “Ook veel bedrijven die zeggen met hun onderneming een bijdrage te willen leveren aan de maatschappij, sturen nog te vaak op financiële informatie”, zegt ze.

Om op de juiste manier te veranderen, is het nodig meer in impact te denken en de daadwerkelijke prestaties te laten zien. En dat plaatje is breder dan menig bedrijf zich realiseert of wil realiseren. “Wanneer je een nieuw energie-neutraal kantoor bouwt, dan is dat lovenswaardig. Maar wanneer je er zestig parkeerplekken bij bouwt, dan kan de CO2-uitstootbesparing negatief uitpakken.”

Heb een strategie

Gezien het voorgaande blijkt een strategie onmisbaar. Tevens blijft er de behoefte aan richtlijnen om over sociale en omgevingsaspecten te rapporteren. Om richtlijnen toe te passen, is het eerst zaak te kijken waar het bedrijf staat. Vooral in het MKB komt het voor dat er op verschillende fronten al duurzaam resultaat wordt behaald. Gewoon omdat dat zo hoort, verklaart Maas.

Familiebedrijven, een groot onderdeel van het MKB, scoren bijvoorbeeld vaak goed op sociale componenten van duurzaamheid. Heb je een strategie, dan ben je je bewust van je activiteiten en kun je ze ook met de buitenwereld delen. “Maar soms is het ook een kwestie van bescheidenheid’, vult Maas aan.

Dicht bij jezelf

“Bedrijven willen niet hoog van de toren blazen over wat ze doen.” Tegelijkertijd komt het voor dat de inspanningen die een organisatie levert, beter ingezet kunnen worden. Ze dienen onderdeel uit te maken van een strategie. Maas: “Vooral veel zaken die bedrijven voor de lokale omgeving willen doen, zijn onstrategisch.

Een verouderde boerderij schilderen past bijvoorbeeld niet bij een financieel adviesbureau. Je kunt beter je tijd steken in het gratis adviseren van financieel achtergestelde groepen. Waar wil je als bedrijf het verschil maken en wat wil je als bedrijf in een groter geheel toevoegen? Denk goed na over wat je doel is en houd het dicht bij jezelf.”