“Het is begrijpelijk dat goed bij zakelijke aspecten wordt stilgestaan. Maar ook andere factoren zoals emoties verdienen aandacht. Wat betekent het bijvoorbeeld als de onderneming wordt geleid door één van de kinderen en de andere kinderen een economisch belang in de onderneming hebben? En welke impact heeft het bezit van een onderneming of vermogen? Deze ‘zachte’ kant wordt daardoor juist vaak een ‘harde’ kant.”

Familiestatuut

Verstijnen is voorstander van een goede dialoog vooraf over deze ‘zachte’ kant. “Spreek open en eerlijk met alle betrokkenen over ieders belangen en over de knelpunten. Begin daar vroegtijdig mee en bij voorkeur onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Vaak mondt zo’n proces uit in het opstellen van een familiestatuut dat structuur en duidelijkheid geeft en wordt gedragen door alle betrokkenen. Uiteindelijk draait het om duurzame familierelaties en uit de mediation- en collaborative praktijk blijkt dat dergelijke processen daarvoor van onschatbare waarde zijn.”

Win-win

Verstijnen stelt dat niet alle conflicten te voorkomen zijn. “Lukt het niet, dan kan er zelfs een rechter aan te pas komen. Die stap kan beter voorkomen worden, want in een procedure zijn er naast winnaars ook altijd verliezers. Juist door samen vroegtijdig aan de slag te gaan kan veel worden bereikt.

Uiteindelijk gaat het om het ‘empoweren’ van familieleden; hen controle over en inzicht in hun positie te geven.” Hij geeft een voorbeeld: “Een vader heeft een succesvolle onderneming. Zoon en dochter willen beiden de onderneming leiden, maar zijn uiteindelijk niet de meest geschikte kandidaten. Na gesprekken met familie, belangrijke werknemers en een selectiebureau is gezamenlijk besloten dat een externe directie wordt aangeworven.

In een familiestatuut zijn afspraken en richtlijnen over de invloed van de familie op de onderneming en het behoud van de onderneming door de familie vastgelegd. Uiteindelijk een win-win situatie, waarin zowel de continuïteit van de onderneming als de rust binnen de familie gewaarborgd zijn.”