“De context waarin organisaties vandaag de dag opereren verandert continu en snel. Enerzijds is de omgeving complexer geworden met een almaar toenemende hoeveelheid beschikbare data, maar daarnaast is ook de snelheid waarmee de omgeving verandert enorm.

Ten slotte zijn de laatste jaren ook de verwachtingen van klanten, van aandeelhouders maar ook van werknemers ten opzichte van het bedrijf anders geworden. De complexiteit, snelheid en veranderende eisen vragen een andere inrichting van een organisatie om effectief te kunnen blijven opereren.”

Innovatie, diversiteit en duurzaamheid

“Bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie. In tegenstelling tot 30 jaar geleden is die niet meer alleen een ‘nice to have’ maar inmiddels een absolute noodzaak voor iedere organisatie. Succesvolle bedrijven innoveren en veranderen immers continu, en zij die dat niet doen bestaan straks niet meer. Eind jaren ‘50 stonden bedrijven gemiddeld 45 jaar in de S&P 500; in 2010 was dat gedaald naar gemiddeld 14 jaar.

“De complexiteit, snelheid en veranderende eisen vragen een andere inrichting van een organisatie om effectief te kunnen blijven opereren.”

Wie in staat wil zijn tot het creëren van goede oplossingen voor klanten moet bovendien beschikken over een divers team van mensen met een breed spectrum aan leiderschapskwaliteiten, zo tonen verschillende onderzoeken aan. Juist diversiteit in achtergrond, kwaliteiten en sekse zorgt voor creatievere en effectievere oplossingen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bedrijven met meer diversiteit in de top eveneens een betere financiële performance leveren.


Medewerkers zijn daarnaast, meer dan 30 tot 40 jaar geleden, steeds meer op zoek naar “meaning” en een diepere waarde binnen een organisatie. Ze wensen meer dan alleen een financiële vergoeding en vinden het, opgeschoven in de Maslow-hiërarchie, nu ook belangrijk om zich te verbinden aan een bedrijf dat bijvoorbeeld duurzaamheid nastreeft. Tegelijkertijd zien we dat ook klanten en zelfs aandeelhouders vaker de keuze maken voor duurzame organisaties.”

Ontwikkeling van leiderschap

“Ook zal de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leiders in de organisaties van de toekomst meer aandacht moeten krijgen. Aan de ene kant hebben bedrijven breed georiënteerde en ontwikkelde leiders nodig, die afgezien van intellectuele (IQ), ook beschikken over emotionele (EQ) en spirituele (SQ) kwaliteiten. Daarnaast gaan werknemers en leiders van de toekomst ook zelf op zoek naar bedrijven die flexibiliteit en ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten tot prioriteit hebben verheven.

Doordat de context waarbinnen bedrijven functioneren continu en snel verandert, is een andere organisatie-inrichting vereist. Een met breed georiënteerde en gekwalificeerde leiders en meer diverse teams die technologische ontwikkelingen benutten, zich goed en continu kunnen aanpassen en zodoende effectiever zijn voor hun klanten, hun medewerkers en hun aandeelhouders.”