“Groei is het allerbelangrijkste voor bedrijven dat er is. Innovatie zorgt voor die groei en specifiek ook de groei die je verlangt, namelijk kwalitatief goede groei. De winstgevendheid neemt toe, omdat producten uit innovatie meer opleveren dan de producten die al langer op de markt zijn.

Elk bedrijf moet zijn portfolio blijven vernieuwen en rekening houden met de levenscyclus van de eigen producten. Deze vernieuwing van de portfolio moet permanent zijn. Anders werkt het niet.”

Men kijkt dan liever naar de korte termijn winstgevendheid, maar beseft niet dat je daardoor een gat in je portefeuille creëert waar je jaren later nog de negatieve consequenties van ondervindt.

Belang van R&D en innovatie

“De bedrijfsfilosofie moet zo zijn dat er altijd geld wordt geïnvesteerd in R&D en innovatie, ook als het slecht gaat. De neiging om bij economische tegenwind te bezuinigen op R&D en innovatie is groot. Men kijkt dan liever naar de korte termijn winstgevendheid, maar beseft niet dat je daardoor een gat in je portefeuille creëert waar je jaren later nog de negatieve consequenties van ondervindt. Daardoor daalt de winstgevendheid, omdat er geen nieuwe producten worden gemaakt. Het is dus gevaarlijk omdat je de organisatie aan het uithollen bent.”

“Het is een kwestie van keuzes maken door bijvoorbeeld minder geld in advertenties of nieuwe gebouwen te stoppen. Innovatie is het fundament van je bedrijf, dat moet je niet aantasten. Als je dit betrekt op Nederland zie je dat de Nederlandse economie is gebaseerd op kennis. Elk jaar wordt dat belangrijker dus moeten we structureel in die kennis investeren.

Een redelijk fors deel van de opbrengst van de aardgasopbrengsten ging ook naar innovatie. Daarmee zijn goede stappen gemaakt en zijn veel innovatieve publiek-private partnerships opgezet. Nu, een paar jaar later, worden die samenwerkingen grotendeels weer stop gezet.”

Strategie voor nationale innovatie

“Van 160 miljoen euro in Life Science & Health gaan we terug naar tientallen miljoenen voor innovatie. Dat is ontzettend jammer. Nu moeten we dat kleine beetje geld met z’n allen verdelen. Er is vaak geen ruimte voor bedrijven om nog mee te doen aan een innovatief consortium. Ik snap dat de overheid keuzes moet maken, maar steek meer geld in sectoren die in Nederland wereldtop zijn. En probeer daar niet elk kabinet anders over te denken.

Er zou een strategie voor het land moeten bestaan, onafhankelijk van de kabinetten. In de Verenigde Staten staat bijvoorbeeld renewable energie al decennialang systematisch op de agenda.

Ik zie het liefst een strateeg op Economische Zaken die kamerbrede support heeft, en een strategie die niet verandert als er een ander kleur kabinet wordt geïnstalleerd.

Continuïteit waarborgen

“Continuïteit is binnen innovatie een belangrijk element. In Nederland kan continuïteit gewaarborgd zijn door de ambtenaren op de ministeries. Ik zie het liefst een strateeg op Economische Zaken die kamerbrede support heeft, en een strategie die niet verandert als er een ander kleur kabinet wordt geïnstalleerd. In een aantal sectoren lopen wij voorop.

De Nederlandse landbouw is fantastisch, daar moeten we in blijven investeren. Hetzelfde verhaal met de biotechnologie en de chemie. Daar mag structureel meer geld in. Daarbij moeten we niet proberen om in de sectoren waarin we achter zijn geraakt, proberen dat gat met de wereldleiders te dichten.”

Samen tot oplossingen komen

“Nederland kent een innovatief MKB. We moeten er dus voor zorgen dat de investeringen die we doen in innovatie ook gunstig zijn voor het MKB. Een klein bedrijfje met een paar werknemers heeft geen vijftigduizend euro of een paar ton cash voor innovatie in een consortium. Wij moeten faciliteren dat dit soort bedrijven een werknemer kunnen inzetten, die telt als in-kind bijdrage. Dan kunnen ze binnen de publiek private consortia ook meehelpen aan de innovatie.

Geld alleen naar de universiteiten sturen werkt niet. Ik geloof zelf in consortia, waar je hele intelligente mensen vanuit verschillende achtergronden, publiek en privaat, bij elkaar zet op om een probleem op te lossen.”