Hoe innovatief is Nederland en tellen wij in dat opzicht internationaal nog wel mee?

“Nederland moet in innovatief opzicht nog een aantal belangrijke slagen maken. We moeten ons niet alleen richten op productinnovatie, maar ook op innovatie van systemen en processen. Er is een transitie van een inkomens genererende naar een waarde genererende economie nodig, die in ook internationaal opzicht meetelt. Het kabinet wil dat we in 2020 tot de top vijf van de meest concurrerende landen behoren. Dat is het doel waarnaar we moeten streven.”

Welke weg moet Nederland afleggen om dat te realiseren?

“Nu nog blijven we te veel vasthouden aan oude zekerheden en durven we als land te weinig nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat geldt zeker voor de overheid. We moeten als land meer risico’s durven nemen. De economische kracht van Nederland kan en moet verbeterd worden.

Het in 2003 opgerichte Innovatieplatform pleit niet voor niets voor een modern industriebeleid. Nederland moet zijn sterke kanten optimaal benutten. We beschikken over tal van innovatieve sectoren, hebben een hele goede dienstensector en een scherpe handelsgeest. Kortom, alle ingrediënten zijn voorhanden om Nederland in die top vijf te krijgen.”

De vraag blijft, hoe moet dat gebeuren?

“Er zijn verschillende regio’s in ons land die in economisch en innovatief opzicht heel essentieel zijn voor Nederland. Die regio’s zullen nog veel intensiever moeten samenwerken dan nu het geval is. En elkaar niet beconcurreren. Daarmee kunnen we de concurrentiepositie Nederland versterken.

We moeten inzetten op onze sterke regio’s en daarbinnen op die terreinen waar het Nederlands bedrijfsleven internationaal goed in is. Samen zijn we verantwoordelijk om Nederland verder te brengen. We moeten niet denken in grenzen of barrières.”

Kunt u nog iets explicieter zijn?

“Samenwerking op het gebied van innovatie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen staat centraal in het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Door deze samenwerking hebben bedrijven en kennisinstellingen innovatieprogramma’s ontwikkeld, die door het ministerie worden ondersteund.

We zullen serieus werk moeten maken van een nieuw aanvalsplan voor de economie, want er zijn echt ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt nodig. Heel belangrijk is om daarbij  de werknemers te betrekken. Want echte innovatie begint vooral op de werkvloer.”

Hoe kijken andere topregio’s tegen die samenwerking aan?

“Men is er vanzelfsprekend van overtuigd dat we als regio’s samen moeten optrekken en elkaar kunnen aanvullen. We hebben in ons land een unieke combinatie. Amsterdam is sterk door dienstverlening en als financieel centrum, Rotterdam door haar transport en logistiek en Brainport regio Eindhoven heeft een hoogwaardige maakindustrie met aansluiting bij de agro-business. Kortom, we hebben alle kwaliteiten in huis. Die zullen we nog slimmer moeten benutten.”