Yao-Hua Tan
Hoofdleraar Informatie en Communicatie Technologie en hoofd ICT bij TU Delft

‘Globalisering zorgt voor steeds meer verkeer van personen en goederen over de grenzen. De grote vraag is: hoe controleer je dat, zonder dat de kosten blijven stijgen en verwerkingstijden toenemen. Het antwoord is horizonaal toezicht of systeemgericht toezicht.

Trusted Trader certificaat

Naarmate de inspectiediensten van de overheid direct gevoed kunnen worden door informatiesystemen van bedrijven, weten ze beter wat daar gebeurt. Op die manier kunnen fysieke inspecties worden verminderd. Dit kan als de informatiesystemen bij bedrijven goed zijn ingericht. Ze moeten al ingebouwde controles bevatten.

Als een bedrijf daarin investeert, krijgen ze het certificaat ‘Trusted Trader’. Dit levert een speciale behandeling op. Inspectie vindt nog wel plaats. Dit gebeurt door EDP auditors. Zij doen controles op de informatiesystemen. Incidentele reality checks blijven ook noodzakelijk. In de praktijk is dit heel succesvol. Voorwaarde is dat overheid en bedrijfsleven elkaar vertrouwen. ICT speelt daarin een belangrijke rol.’

Veilige toegang

‘De moderne ICT maakt het mogelijk dat er voor het toezicht en de controle in elkaars systemen kan worden gekeken zonder dat er een centrale dataopslag is. Een model met een intermediaire onafhankelijke organisatie behoort ook tot de mogelijkheden. Dat zorgt er ook voor dat partijen dat als veilig ervaren.

De kern van dit ‘trusted system’ is cloud computing en web services. Ze worden gebruikt als toegangskanaal. De data blijven in de databases van de bedrijven zelf. De overheid beschikt alleen over een view op vooraf afgesproken indicatoren. De ‘cloud’ is met de modernste technieken beveiligd. Een partij bepaalt zelf wie toegang heeft tot welke data.

Veel innovatiekracht

Wereldwijde standaardisering zorgt ervoor dat data internationaal kunnen worden uitgewisseld. In Nederland hebben we veel ervaring met deze innovatie. Sterker nog: we lopen ver voor met ons systeemgericht toezicht. V

eel innovatiekracht zit in kleine gespecialiseerde ondernemingen. Een bedrijf als Thauris is binnen de gouden driehoek van overheid, universiteiten en bedrijfsleven een interessante speler met veel innovatieve krachtbij het vernieuwen van het toezicht. Bijkomend voordeel en passend bij onze Hollandse handelsgeest: expertise rond systeemgericht toezicht blijkt een zeer gewild exportartikel.’