Dean Kashiwagi
Grondlegger van de Best Value methode

“Traditioneel projectmanagement bestaat uit richting geven, sturen en controle houden. Best Value heeft andere waardes en een andere aanpak; het gaat om loslaten, benutten van de expertise van de opdrachtnemer, win-win en het gaat om transparantie. Daardoor kan niet alleen de expert in de toekomst kijken, maar kunnen de anderen dat ook.

Alle pijlers van Best Value grijpen in elkaar en versterken elkaar. Het één kan niet zonder het ander en het één is niet belangrijker dan het ander. Traditioneel is de opdrachtgever de expert, bij Best Value is de opdrachtnemer de expert die gefaciliteerd door de opdrachtgever zijn werk doet. Een expert hoeft niet gecontroleerd te worden, want hij weet wat hij doet.”

Geen controle

Het fundament van Best Value vond Kashiwagi binnen zijn gezin. “Ik leerde van mijn vrouw en kinderen dat er geen enkele manier is voor één persoon om een ander persoon te controleren of er invloed op uit te oefenen. Na lang nadenken besloten we onze kinderen geen regels meer te geven, ze waren compleet vrij hun eigen beslissingen te nemen.”

Zonder regels ontstond er geen chaos, zegt Kashiwagi. “Chaos ontstaat juist als er wel regels zijn. Zonder regels denken mensen meer zelf na en accepteren ze meer advies. Met regels kun je mensen niet controleren, kijk maar naar bijvoorbeeld de verkeersregels die continu overtreden worden.

Omdat Best Value transparant is, zijn er geen regels nodig. De transparantie motiveert iedereen om zijn best te doen en ik ben ervan overtuigd dat iedereen het beste wil doen. Problemen doen zich pas voor als mensen meer willen dan ze kunnen.” Best Value kan door iedereen gebruikt worden, mits men het concept begrijpt. “Ons gezin draait volledig op Best Value en dat kan ook in een werksituatie.”

Andere manier van denken

Het ‘hands off’ concept van Kashiwagi staat haaks tegenover de traditionele aanbestedingen waar ingekocht wordt op basis van prijs. “Best Value gaat over een andere manier van vinden en behouden van een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is meer dan een inkoopmethode, het is een zienswijze, een ander manier van denken en omgaan met elkaar.

Een geoptimaliseerde omgeving van experts die waarde toevoegen en kosten minimaliseren.”
Voor een opdrachtgever betekent Best Value dat hij loslaat en de leiding overdraagt aan de expert. “Bij Best Value hoeft de opdrachtgever alleen het ‘wat’ duidelijk te maken, het ‘hoe’ wordt bepaald en uitgevoerd door de expert.”

De Best Value principes zijn zowel in de private als in de publieke sector toe te passen. “Een expert kan kort en bondig iets uitleggen aan een niet-expert door metrics. Daarom zijn uitvoerige rapportages  niet langer nodig.”

Best Value is een systeem dat continu doorontwikkeld wordt omdat van elk project geleerd wordt. Kashiwagi speelt daarin nog steeds een actieve rol.
 

Van Hes Projectmanagement

Van Hes Projectmanagement bestaat uit projectleiders met meer dan 15 jaar ervaring. Zij ondersteunen organisaties bij het werken volgens de principes van Best Value, van voorbereiding tot en uitvoering. Ook ondersteunen ze organisaties bij ontwikkeltrajecten om efficiënter en effectiever te werken vanuit het gedachtegoed van Best Value. De door Kashiwagi A+ gecertificeerde Best Value trainers verzorgen diverse opleidingen in Best Value op maat.


Best Value wordt meer en meer toegepast bij projecten, onder andere bij de gemeente de Marne en bij aannemersbedrijf van Gelder. Beide organisaties zijn bij het toepassen van deze nieuwe manier van werken ondersteund door adviseurs van Van Hes Projectmanagement.


  • Gemeente de Marne
  • Van Gelder

Best Value projectmanagement in de praktijk

Inkoopadviseur bij gemeente de Marne Natasja Logemann stelt dat Best Value projectmanagement een verschil in houding en gedrag is ten opzichte van andere methodes. “Bij Best Value is er transparantie en gelden er andere omgangsvormen die een win-win situatie opleveren. De partijen staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar met elk eigen verantwoordelijkheden. Onze ervaringen met Best Value zijn bijzonder positief, we hebben een aantal inkoopprojecten op deze manier gedaan.”

Logemann vertelt dat er ook leergeld is betaald: “We hebben ervaren dat een goede voorbereiding onontbeerlijk is."

De gemeente Marne borgt Best Value door medewerkers trainingen en workshops verzorgt door Van Hes Projectmanagement aan te bieden. “Het is natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid, maar we merkten al wel dat enige ondersteuning gewenst is. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en tijdig te signaleren als iemand de Best Value waarden uit het oog dreigt te verliezen.”

Best Value projectmanagement in de praktijk

Wilco Schouten is projectdirecteur bij van Gelder. “We hebben door goede voorbereiding en het minimaliseren van risico’s aangetoond dat we expert zijn. De Best Value waarden dragen we naar volle tevredenheid van Rijkswaterstaat uit bij het project A1 Bunschoten Hoevelaken. Best Value is een andere aanpak, vooral qua houding en gedrag; het betekent open en transparant werken. Wij nemen als expert de leiding bij de uitvoering van het project, de opdrachtgever wordt daar door ons natuurlijk wel in meegenomen en bij betrokken. Best Value projectmanagement is geen ‘truc’, het is een andere manier van denken én doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de opdrachtgever die moet leren de controle uit handen te geven.

Borging van Best Value gebeurt door gesprekken met elkaar en prestatiemetingen over en weer. “Daarbij beoordelen we van elkaar het Best Value gedrag. Krijgen wij een slechte beoordeling van de opdrachtgever of de opdrachtgever van ons, dan is er werk aan de winkel. Gelukkig is dat echter nog niet gebeurd Deze manier van werken is nieuw voor ons, wij hebben daarom vanaf voorbereiding tot uitvoering ondersteuning gezocht bij Van Hes Projectmanagement.