Willeke Kloosterman, projectmanager bij Nuon en verantwoordelijk voor het project ‘Warmtebuffer Diemen’

Wat was de opdracht?

"Nuon verzorgt in de omgeving van Diemen stadswarmte. Om voortdurend te kunnen voldoen aan de vraag maken wij daarvoor gebruik van twee warmtekrachtcentrales. Als een warmtekrachtcentrale draait, wordt ook elektriciteit geleverd. Het opwekken daarvan is niet in alle gevallen rendabel. Als er bijvoorbeeld veel aanbod is, is de prijs lager.

Voor Nuon is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de klanten altijd comfort hebben. Een slimme oplossing om dit te doen, is te zorgen dat er altijd warm water beschikbaar is. Ook als de centrale bijvoorbeeld niet aangezet hoeft te worden omdat de prijzen niet gunstig zijn. Zo zijn wij op het idee gekomen om een warmtebuffer te bouwen.

Met een hoogte van vijftig meter, een breedte van zesentwintig meter en een inhoud van 22.000 kubieke meter is het de grootste drukhoudende warmtebuffer ter wereld."

Wat waren belangrijke aandachtspunten?

"De installatie staat vrij dicht bij Amsterdam IJburg. Zo’n grote tank valt op in het landschap. Daar kan, als je dat niet van tevoren goed communiceert met de omwonenden en andere belanghebbenden, grote weerstand tegen ontstaan. Wij hebben iedereen actief benaderd en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Die aanpak bleek de juiste te zijn. Eerlijke en duidelijke communicatie is doorslaggevend voor het kweken van begrip."

"Als Nuon een project realiseert, gaan wij altijd uit van frontend loading. Wij besteden veel aandacht aan ieder detail voordat wij een investeringsbeslissing nemen. Dat voorkomt dat je later wordt geconfronteerd met onverwachte zaken. En aan het projectteam en de organisatie wordt heel duidelijk gemaakt wie welke verantwoordelijkheden heeft en wat bijzondere aandachtspunten zijn. Iedereen, binnen en buiten de organisatie, weet daardoor precies wat van hem of haar wordt verwacht."

Is het uiteindelijke resultaat ook wat u voor ogen had?

"Het streven is onze projecten zonder veiligheids- en milieu-incidenten, binnen budget, binnen tijd en met de vooraf overeengekomen kwaliteit te realiseren. Dat dat is gelukt heeft te maken met de wijze waarop wij werken. Je kunt natuurlijk een heel sterk team steeds opnieuw laten samenwerken en zo laten uitgroeien tot een superteam. Wij kiezen er juist voor om niet steeds dezelfde mensen te laten samenwerken. Zo brengt iedereen zijn of haar kennis en ervaring over op anderen en kunnen mensen zich steeds verder ontwikkelen. Op deze manier versterken wij niet één team maar de gehele organisatie."

"Ook belangrijk voor het welslagen van dit project is het feit dat wij het project in fases opknippen en die delen laten reviewen door specialisten die niet zelf bij dat project zijn betrokken. Na iedere fase houden wij een lessons learned sessie. Die lessen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel positieve als negatieve ervaringen, worden gedocumenteerd voor de rest van de organisatie. Op deze manier wordt de kennis in alle volgende projecten meegenomen.

Wat wij van dit project hebben geleerd, is dat je een hele gedetailleerde voorbereiding, met vanzelfsprekend goed vastgelegde afspraken, altijd moet combineren met voortdurende onderlinge communicatie tijdens de uitvoerende fase. De betrokkenheid van alle belanghebbenden, of dat nu externe of interne partijen zijn, is bepalend voor het welslagen van een project."