Value Based Project Management (VBPM)

Volgens René Duifhuizen, projectleider namens de gemeente Nijmegen, is het project erg goed geslaagd. “Het project was op tijd gereed, bleef binnen het budget en de files in Nijmegen zijn verdwenen. Bovendien wordt de brug geroemd om zijn architectonische schoonheid.”

Value Based Project Management (VBPM) is een vorm van projectmanagement die volgens Duifhuizen goed toepasbaar is bij geïntegreerde contracten. “Ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud - DBM - is in dit project geïntegreerd en bij de marktpartij neergelegd.

De voorbereiding en uitvoering van het DBM-contract voor De Oversteek vond plaats volgens het gedachtegoed van VBPM; maar daar waren wij ons aanvankelijk helemaal niet van bewust. De concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm is daarvan een mooi voorbeeld. Werken op basis van vertrouwen en gedeelde waarden.”

"De cultuur en de samenwerking tussen de verschillende partijen is van groot belang.”

Voorbereiding

“Dat betekent wel dat je je projectteam met zorg moet uitzoeken,” zegt Duifhuizen. “Mensen erbij halen met hun eigen specifieke expertise, zoals projectjurist Marius Strijker en contractmanager Maarten Fleerakkers. De cultuur en de samenwerking tussen de verschillende partijen is van groot belang.”

Fleerakkers, van projectmanagementbureau To Interface, zorgde samen met Strijker, van HoutzagerStrijker Advocaten en projectjuristen, voor de inkoopstrategie, de contractvoorbereiding, de aanbestedingsprocedure en het contractmanagement tijdens de uitvoering van het werk. Volgens hem is het wezenlijk om in de voorbereiding veel tijd en energie te steken.

“Je begint met heel goed na te denken over wensen en eisen ten aanzien van het project, waarmee je vervolgens de markt op gaat. Dat was wennen voor de betrokkenen. De gemeente schreef geen oplossingen voor, maar wilde dat de aannemer met zijn ontwerp aantoonde dat het aan de eisen voldeed.”

Dialoog

Heel belangrijk is ook de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog, aangegaan tijdens de aanbestedingsprocedure met de vier geselecteerde consortia. Fleerakkers: “ Wij hebben met hen vele gesprekken gevoerd. Die gesprekken zijn enorm waardevol, omdat je veel betere inschrijvingen krijgt en interpretaties over zaken al van tevoren bespreekt en uitwerkt. Dat versnelt het proces, want je weet wat je aan elkaar hebt. Het resulteerde in een aanbod dat de verwachting van de gemeente ruimschoots overtrof: een mooie, onderhoudsvriendelijke brug, tegen een van tevoren vastgestelde prijs.”

Jurist Marius Strijker onderschrijft het grote belang van de dialoog. “Een dialoog beheerst het risico dat je elkaar bij de rechter tegenkomt over allerlei claims. Onze werkwijze is erop gericht om dat te voorkomen. Je moet zorgen dat wetten en regels niet belemmerend zijn; ook faciliteer je dat vraag en aanbod optimaal bij elkaar komen.

Door met z’n allen om tafel te zitten, creëer je over en weer vertrouwen.

Als jurist ben je dienstbaar aan het proces. Ik heb steeds bij alle gesprekken gezeten en kon door deel te nemen partijen de ruimte bieden om van gedachten te wisselen. Door met z’n allen om tafel te zitten, creëer je over en weer vertrouwen. Dat werkt beter dan dat je bij onderwerpen zegt: ‘Hier moet ik eerst even met onze jurist over praten.’”

Duidelijk en zacht

Slotsom, de drie heren zijn van mening dat een open cultuur en het sturen op kwaliteit  belangrijke voorwaarden zijn geweest voor het projectsucces. “Alles kon worden gezegd, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Vanuit de individuele belangen zijn we altijd blijven zoeken naar de verbinding, duidelijk op de verantwoordelijkheden en zacht op de samenwerking.”