“Een project is alleen zinvol om te starten als het duidelijk en eenduidig is welke maatschappelijke waarde ermee gecreëerd gaat worden.” zegt Fred Bons. Als projectmanager had je van oudsher een opdracht. Je bakende het af, alles wat ingewikkeld was legde je buiten de scope van de klus en alles wat er binnen lag kon je besturen. Die aanpak voldoet niet meer. De dynamiek is zo groot dat het niet meer mogelijk is om zaken buiten beschouwing te laten. Alles wat er speelt moet je meenemen.

Verandering sluit je niet uit, je neemt mechanismen op zodat je die dynamiek kunt meenemen. Flexibiliteit en wendbaarheid bouw je in. Het vak is geëvolueerd.

Van het projectmanagerschap erbij doen, via het realiseren van projecten binnen kaders van tijd, geld en kwaliteit, naar het creëren van waarde in combinatie met de resultaten van het project. Daarom pleit ik voor professionaliteit in projectmanagement. Het is écht een professie. Daar hoort een duidelijke visie bij, vereisten, certificering, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Relevante en duurzame meerwaarde

Daar waar in projecten vaak de focus ligt op de deliverables, gaat het er natuurlijk uiteindelijk om wat je met de resultaten kunt doen en welke effecten ermee gerealiseerd kunnen worden. Dat vertalen wij in het creëren van maatschappelijk relevante en duurzame meerwaarde. Daardoor dragen projecten bij aan een betere wereld. Wat die betere wereld is, is voor ieder individu en ieder bedrijf weer anders. Wat je als basis nodig hebt, is professionaliteit in het besturen van de projecten.

Dan lukt het om veel verder te gaan dan een eindproduct in de vorm van een systeem of een applicatie, en zelfs verder dan een gerealiseerde financiële businesscase. Het gaat uiteindelijk om het effect in de vorm van bijvoorbeeld een sterk verbeterde klantbediening, substantieel vereenvoudigde bedrijfsvoering, serieuze afname van CO2-uitstoot, baanbrekende innovatieve producten of nieuwe werkgelegenheid.

Gepassioneerde mensen

Ik benadruk ook graag dat een project meerdere invalshoeken heeft. Om tot een optimale oplossing te komen, moet altijd multi- (of zelfs inter-) disciplinair worden aangevlogen. Een holistische benadering over de gehele keten (“van zand tot klant”) is essentieel om te voorkomen dat een suboptimale deeloplossing wordt gekozen die feitelijk helemaal geen oplossing lijkt te zijn.