Een recente toevoeging aan de variatie aan games is het ‘Project Board spel’.  Met dit spel krijgen spelers inzicht in de communicatie tussen het projectteam en de stuurgroep. De nadruk ligt daarin niet alleen op hoe de communicatie plaatsvindt, maar juist op wat er gecommuniceerd moet worden.

In de praktijk blijk het merendeel van de projectmanagers veel energie en tijd te besteden aan hoe zij moeten communiceren (bijvoorbeeld via een PID of een HLR), maar niet aan wat zij moeten communiceren (bijvoorbeeld of projectmanagers het gevoel hebben dat het risicoprofiel aanvaardbaar is om een ​​project te starten), terwijl juist dit cruciaal is voor een succesvol project. Ook stuurgroepleden blijken hun aandacht op de verkeerde punten te richten. Hierdoor blijven de punten die er echt toe doen onderbelicht. Een voorbeeld hiervan is een stuurgroep die zich inhoudelijk met het project gaat bemoeien terwijl dit aan de projectmanager overgelaten moet worden. Het ‘Project Board spel’ helpt om deze aandachtspunten op een informele manier te bespreken en helder te krijgen voor zowel de stuurgroep als voor de projectmanagers.

Het spel

Het spelbord bestaat uit vier straten, waarbij elke straat een projectfase beslaat (SU/Mandaat, IP, Realisatie en Implementatie en de Afsluiting). Per straat zijn er vier of vijf onderdelen die de focus leggen op een specifiek onderwerp met de toevoeging van een 'actiekaart'.  Deze actiekaart geeft onderwerpen en biedt ruimte om de communicatie van een project te bespreken en actief vragen te stellen.

Interactie

Het bespreken van wat er gecommuniceerd moet worden brengt de nodige discussie met zich mee. Ter illustratie; wanneer een projectmanager beweert dat hij de scope van het project niet heeft besproken in de SU-fase, dan leidt dit tot discussies met de stuurgroep tijdens de realisatiefase. Gedurende het spel komen de deelnemers met elke fase in contact, en wordt er over de verschillende punten op de actiekaarten gediscussieerd. Omdat het spel gespeeld wordt door meerdere spelers vanuit verschillende functies, geeft dit de kans om van elkaars rol te leren. Dit biedt meer inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de leden, maar schetst bovendien een beeld van de wijze waarop zij elkaar kunnen ondersteunen om het project beter te laten verlopen.