Fred Welmers, senior projectmanager bij Achmea en verantwoordelijk voor het project 'OnE'

Wat was de opdracht?

"Interamerican, de een na grootste Griekse verzekeraar en onderdeel van Achmea, bestaat al sinds de zeventiger jaren. In de loop der tijd zijn voortdurend systemen ontwikkeld om het schadebedrijf te ondersteunen. De programmeurs die deze systemen destijds hebben ontwikkeld, werkten niet meer bij het bedrijf en de nieuwe lichting programmeurs had de grootste moeite om de systemen aan de gang te houden. Het geheel was verouderd, storingsgevoelig en niet aan te sluiten op eisen van deze tijd (internet, apps). Alleen een nieuw systeem was niet voldoende. Processen moesten worden aangepast en historische data moesten worden meegenomen. Vanwege de grote impact voor klanten en tussenpersonen moest de vervanging probleemloos verlopen."

Wat waren belangrijke aandachtspunten?

"Het project werd aanvankelijk uitgevoerd met een standaard pakket. Aanpassingen in dit pakket werden volgens de watervalmethode uitgevoerd. Daarbij wordt het oude in één big bang vervangen door het nieuwe. Zowel aanpak als pakket voldeden niet en daarom is na 23 maanden besloten dit traject stop te zetten, de pakket-gedachte terzijde te schuiven en te kiezen voor de ontwikkeling van maatwerksoftware. Hierbij is gebruik gemaakt van de iteratieve methode, waarmee je in vier weken een deel ontwikkelt. Terwijl je dat deel test, ga je verder met de ontwikkeling van het volgende deel. Het grote voordeel daarvan is dat je eventuele verbeteringen of veranderingen direct kunt doorvoeren. Een tweede aandachtspunt was dat niet alleen het systeem opnieuw moest worden ontwikkeld, maar dat ook de processen daarachter moesten worden veranderd. Dat legt veel druk op de organisatie. De communicatie eiste ook veel aandacht. Voorheen werkte Interamerican vrijwel uitsluitend met tussenpersonen. In de nieuwe situatie heeft de klant via de website en apps direct contact met de verzekeraar. Dat moet je van tevoren duidelijk communiceren met de tussenpersonen. Tenslotte heb ik voortdurend gelet op continuïteit. Je moet niet alleen een uitstekend werkend systeem opleveren, maar ook zorgen dat je het onderhoud ervan kunt garanderen."

Is het uiteindelijke resultaat ook wat u voor ogen had?

Het project is binnen de gestelde tijd én binnen budget gerealiseerd. Interamerican heeft voor Operations ’n Excellence (OnE), het basissysteem voor Property & Casualty, het ISO-certificaat voor Trusted Product Maintainability ontvangen van TuViT. "Dat is een prestatie waarop wij heel trots zijn. Interamerican is namelijk de eerste organisatie in Griekenland die dat certificaat heeft behaald. Ik had mezelf van tevoren als extra doel gesteld dat ik mijn kennis wilde overdragen aan de lokale medewerkers. Dat is gelukt. Het lokale team is in staat dit project verder voort te zetten. Zij onderzoeken nu of dit systeem ook voor de zorgverzekering kan worden toegepast. Het IPMA heeft mij vanwege dit project uitgeroepen tot Zilveren Senior Project Manager (IPMA-B) 2015. Die erkenning heb ik overigens ook te danken aan het uitstekende team waarmee ik al die jaren heb mogen samenwerken."