Pieter de Booij

Pieter de Booij
Projectmanager Kustwerk Katwijk

Aanleiding voor het project Kustwerk Katwijk was dat de bestaande zeewering niet meer aan de eisen voldeed. Deze moest worden versterkt. Daarnaast is binnen het project tegelijk het parkeerprobleem bij Katwijk aangepakt. “Bovendien liep de oude waterkering precies door het dorp. Dit hield in dat een deel van de bewoners buitendijks woonde. Ook daar wilden we iets aan doen.”

Beleving behouden

Het project was een samenwerking tussen de gemeente Katwijk, de Provincie, Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap van Rijnland. “We wilden de beleving van de combinatie winkels, boulevard en strand behouden”, zegt de Booij.

“Dus geen muur van zand, want dan is die beleving weg. Daarom is er gekozen voor een dijk-in-duin. Tussen de dijk en de boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd en tegelijk is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht.”

Luisteren naar de bewoners is in zo’n project cruciaal, stelt De Booij. Er is daarom een informatiecentrum ingericht, projectmedewerkers waren te vinden op markten en braderieën en op vele plekken was het logo van Kustwerk Katwijk te zien. “We hebben het project goed en vaak in beeld gebracht.

Daarnaast hebben we zo veel mogelijk partijen betrokken, zoals middenstanders, bewoners en natuurorganisaties. Het informatiecentrum en ook de website hebben een belangrijke functie gehad. Op vragen van bewoners hebben we altijd heel snel gereageerd, want je moet doen wat je belooft. Dat geeft draagkracht en vertrouwen.”

Kennis en kunde

Eveneens belangrijk is om in elke projectfase de juiste mensen op de juiste plek te hebben, zodat ieders expertise ten volle wordt benut. “Iedere fase vraagt maatwerk”, stelt De Booij. “Iedereen in het project werkte niet voor de eigen organisatie, maar voor Kustwerk Katwijk. Kennis en kunde werden bij elkaar gevoegd en we traden met één gezicht en met één mond naar buiten.”

Nog een succesfactor: korte lijnen in het overleg en de samenwerking.

Nog een succesfactor: korte lijnen in het overleg en de samenwerking. Onderling was er een speciaal contactteam dat snel beslissingen kon nemen. “Dat werkte heel plezierig. Er was een bouwkeet op het strand met een kantoortuin en de sfeer was heel positief. Dit soort grote projecten doe je niet vaak en het was hard werken, maar er was een grote flow.”

Er was ook veel aandacht voor risicomanagement. Een van de medewerkers was daar fulltime mee bezig en het kwam in elk overleg aan de orde. Er lagen verschillende scenario’s klaar voor als iets onverwacht anders liep dan gepland. “We waren op elke verrassing voorbereid”, zegt De Booij.

Innovatief

Het project heeft veel prijzen gewonnen, onder andere voor architectuur en waterbouw. Ook is het op bijeenkomsten over de hele wereld gepresenteerd. De Booij is daar trots op: “Het was een uniek en innovatief project, en voor bewoners werd het uiteindelijk een soort openluchtmuseum waar van alles gebeurde. Er was veel bekijks, mensen vonden het boeiend en er ontstond veel draagvlak. Dat was voor ons een leuke bonus.”